Thoren Framtid i Kalmar – skolan som talar över 30 språk

Thoren Framtid i Kalmar har nära 150 elever, med många som ursprungligen kommer från ett annat land än Sverige.
Totalt talar eleverna på skolan 32 olika språk – något som rektor Per Johannesson ser som en stor styrka. En skola med barn från alla bakgrunder gör att de kan lära sig från varandra.
Fördelen med att det är så många språk som blandas är att svenska blir den gemensamma nämnaren, menar Per. Eleverna kan då lära sig av varandra.

– Här är det gemensamma språket alltid svenska. Några av de nyanlända barnen som kommer hit kan arabiska, några kan swahili, några andra kan somaliska: det enda språket de kan enas kring är svenskan. Det blir en ”språkkittel”, säger Per och fortsätter.
– Då får eleverna en snabbare kunskapsutveckling av det svenska språket.