Thoren Framtid Kalmar avvecklas

Efter en dialog har parterna nu en överenskommelse som medför att Thoren Framtid Kalmar avvecklas i juni 2024, genom i förtid uppsägning av hyresavtal vilket gör att Kalmar kommun övertar lokalerna från 1 juli 2024.

Kalmar kommun erbjuder befintliga elever åk F-6 plats i den nya skolan, Oxhagsskolan, från augusti 2024. Den kommer drivas i samma lokaler som Thoren Framtid är i nu.

Elever i åk 7-9 erbjuds plats på högstadieskolan i upptagningsområdet där man bor under läsåret 2023/2024, men senast med start augusti 2024. 

Under läsåret 2023–2024 driver Thoren Framtid skolan enligt nuvarande organisation åk F-9.

Sara Lundberg 
Verksamhetschef 

Mats Linde
Förvaltningschef Kalmar kommun