Thoren Framtid Karlstad levererade i Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Thoren Framtid Karlstad levererade högt i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning.
Myndighetens bedömning är ett viktigt kvitto för skolan.
– Vår personal gör ett jättejobb varje dag med våra elever och det här beslutet betyder mycket för oss, säger rektorn Staffan Kennerstad.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Thoren Framtid Karlstad är den tredje i den övergripande tillsynen av ThorenGruppens skolverksamheter och sedan tidigare har såväl Thoren Innovation School Lund och Thoren Business School Umeå levererat de resultat myndigheten ställer.
Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden. På varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning.

För TF Karlstad blev resultatet att de uppfyller kraven inom undervisning och trygghet- och studiero. Inom rektors ledarskap och bedömning – och betygssättning är också resultat att skolan uppfyller kraven i flera delar.
Däremot bedömer SI att det finns utvecklingsområden i rektors ledarskap gällande skolans jämställdhetsarbete och i arbetet kring bedömning och betygsättning.
– Vi ska precis som skolverket efterlyser titta över hur vi kan utveckla vårt arbete hur undervisningen skiljer sig mellan pojkar och flickor, säger Kennerstad som startade sitt arbete på skolan i augusti 2018.

Thoren Framtid Karlstad är en F-9-skola med 43 anställda på 315 elever. Skolinspektionens positiva beslut skapar gott om energi.
– Personalen ska ta till sig av detta, de har gjort ett jättejobb. Sedan har vi som alla andra verksamheter utmaningar och möjligheter. För oss handlar det om att få ihop hela skolan till en enhet. Det är utmaning i sig då vi har allt från barn i förskolan till årskurs 9-elever utspridda på tre olika byggnader, säger Kennerstad.