Thoren Framtid populärt bland eleverna

Thoren Framtids grundskolor är populära. Antalet elever har ökat på inte mindre än nio (!) av tio skolor. Jämfört med fjolåret är det en ökning med 14 procent fler startande elever

– Det är glädjande att vi sedan vi tog över verksamheten för drygt två år sedan haft den här fantastiska utvecklingen, säger Joakim Ekblom, CMO, på ThorenGruppen AB.

ThorenGruppens gymnasieskolor, 27 stycken till antalet, har sedan länge varit bland de mest populära skolorna i Sverige och satte tidigare i år ett nytt rekord i antal sökande. Nu visar även grundskoleverksamheten inom ThorenGruppen, Thoren Framtid, som har 10 skolor runt om i landet en stark utveckling.

Antalet ökande elever på 9 av 10 skolor är ett tydligt kvitto på skolornas höga kvalitet och elevnöjdhet, inte minst sedan alla tre av de hittills granskade skolorna klarat sig helt utan anmärkning i Skolinspektionens pågående tillsyn.

– Vi tog över verksamheten från Karl-Oskarsskolorna för bara två år sedan säger Joakim Ekblom och fortsätter;
– Sedan dess har vi i ThorenGruppen tillsammans med alla rektorer och medarbetare jobbat hårt och målmedvetet för att våra nya skolor ska lyckas. Det som är mest roligt och ett tydligt tecken på vår attraktivitet är att nettoökningen är hela 94 procent om vi jämför avgångselever med antalet startande elever. Självklart är ambitionen nu att fortsätta växa på befintliga skolor och samtidigt framöver starta nya skolor.