Thoren Framtid vill växa i Sverige

Thoren Framtid – den nya för- och grundskolan – vill växa på svenska skolmarknaden.

Skolinspektionen har gett ThorenGruppen tillstånd för att starta nya skolor på inte mindre än sex (!) olika orter i Sverige; Haninge, Järfälla, Värmdö, Sollentuna, Sundbyberg och Botkyrka.

-Att vi fått dessa tillstånd beviljade för oss ett steg närmare målet att etablera fler skolor inom Thoren Framtids koncept, konstaterar Christina Rosenqvist, etableringsansvarig för ThorenGruppen.

Thoren Framtid har idag verksamhet på elva orter i Sverige inom för- och grundskola fördelat på fyra förskolor och tio grundskolor. Ambitionen är att fortsätta expandera.

-Jag ser det som ett tydligt tecken på att våra skolor är attraktiva och inte minst det faktum att vi ökat våra söksiffror med 25 procent sedan vi tog över verksamheten efter Karl-Oskarsskolorna förra våren. Det är glädjande att vi får den här möjligheten att växa med vårt skolkoncept, säger Katharina Sjögren-Edström, affärsområdeschef på Thoren Framtid.

ThorenGruppen som nyligen fick grönt ljus på sin övergripande tillsyn på huvudmannanivå och på 25 skolenheter på gymnasienivå har väntat på klartecken från Skolinspektionen.

– Vi visste att det var ett normalt förfarande att en pågående tillsyn påverkar tillstånden. Nu när vi lyckades få grönt ljus i den övergripande kontrollen från Skolinspektionen så var detta en direkt följd av detta och ett oerhört skönt kvitto på de ansökningar vi gjort för ThorenGruppens räkning, säger Rosenqvist