ThorenGruppen AB förvärvar Sandbergska Competens AB

ThorenGruppen AB förvärvar företaget Sandbergska Competens AB som innefattar en grundskola (F-9) i Upplands Väsby. Övertagandet av verksamheten sker 1 juli och omfattar cirka 300 elever och 30 medarbetare. Verksamheten på skolan fortsätter som vanligt till hösten med nuvarande rektor och personal.

– Vi är glada och stolta över att få möjlighet få jobba vidare med Sandbergska och tillsammans addera varandra kompetenser och erfarenheter för att ytterligare stärka skolans redan goda kvalitet säger Victoria Svensson, verksamhetschef på Thoren Framtid.

ThorenGruppen värdesätter ett långsiktigt ägande och engagemang inom utbildning och har mångårig erfarenhet att förvärva och förädla verksamheter. I och med förvärvet har nu ThorenGruppen 11 grundskolor runt om i landet. Sandbergska kommer bli en del av Thoren Framtid vilket är grundskoledelen inom ThorenGruppen. Båda parter är övertygade om att det är här helt rätt steg för skolans fortsatta utveckling.

– Sandbergska har uppvisat goda skolresultat och är en attraktiv skola med högt söktryck i en expansiv region med stadig befolkningstillväxt med stort behov av fler utbildningsplatser. Tillsammans med skolans rektor och ledning ser vi fram emot att fortsätta bygga Upplands Väsbys bästa skola, säger Victoria Svensson.

– Jag har varit delägare och rektor i 10 år. Vi har byggt en skola med hög kvalitet som vi alla medarbetare på skolan är så stolta över. Samtidigt känner jag nu att det ska bli skönt att lämna ägarskapet för att helt kunna fokusera på skolutveckling. Att få bli en del av Thoren Framtid gör att våra medarbetare blir en del av något större och får en chans att utvecklas i sina yrkesroller vilket gör att jag är övertygad om kommer vara rätt för Sandbergska, säger Eva Svensson, rektor.


Upplysningar om den nya driften av Sandbergska Competens AB lämnas av;
Victoria Svensson, verksamhetschef, Thoren Framtid, 010-331 00 16
Eva Svensson, rektor, Sandbergska, 070-774 64 48


Fakta om Sandbergska Competens
Grundat 2009 och är en F-9 skola i Upplands Väsby med ca 300 elever och 30 medarbetare. Skolans fokus är lärande, studiero och digitalisering vilket gett hög måluppfyllelse.