Kommentar till Kalla Faktas inslag om Astar Liljeholmen 5 februari

TV4-programmet Kalla Fakta sände ett inslag om ThorenGruppen Astars SFI-verksamhet vid Liljeholmen den 5 februari. Under ett antal månader hade en frilansreporter arbetat som lärare vid verksamheten och rapporterade om bland annat brister i lärartäthet och kompetens.

ThorenGruppen genomförde direkt efter programmet en undersökning av verksamheten vid Liljeholmen. Resultaten visade att det hade funnits brister i lärartätheten vid vissa tillfällen och att Astar brustit i sin rapportering till ledningen.

ThorenGruppen vidtog omgående en rad åtgärder för att uppfylla de krav som ställs och inledde även ett samarbete med beställaren Stockholms stad för att gemensamt komma fram till en handlingsplan för att uppnå avtalad kvalitet.

Lena Sandlin, Operativ chef, ThorenGruppen