En jämställd bolagsstyrelse – en självklarhet

ThorenGruppens styrelse har en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

– Jag tycker det är självklart med en sådan fördelning i en styrelse, säger Elin Bjuhr en av tre kvinnor i ThorenGruppens bolagsstyrelse.

Almis senaste styrelsekartläggning visar att genomsnittet i riket är 19 procent.

Hon har efter sin 15 åriga erfarenhet inom HR -branschen skaffat sig stor erfarenhet och ser jämställdhetsarbetet i stora företag som en självklarhet.

– Styrelsen ska representera företaget och spegla dess anställda, det gör ThorenGruppen genom att ge lika mycket platser till kvinnor som till män, säger Bjuhr.

ThorenGruppens styrelse består idag av sex personer; Elin Bjuhr, Troed Troedsson, Charlotte Broberg, Erik Bern, Catharina Bildt och Raja Thoren.

Samtalen om jämställdhet är många men återspeglas tyvärr inte alltid i landets bolagsstyrelser. En styrelsekartläggning som Almi gjort visar att andelen kvinnor i styrelseposter fortsätter att öka och idag ligger på 19 procent för företag med en omsättning på fem miljoner.

Utöver den jämställda styrelsen är ThorenGruppen även i framkant när det gäller könsfördelningen mellan kvinnor och män. Av drygt 1700 anställda så är procentuellt 58,7 procent kvinnor och 41,3 procent män.

– Företag med få kvinnor bör ta ansvar för vilka budskap de sänder, visa att de är en attraktiv arbetsplats för kvinnor på alla plan. Som företag är det lätt att nöja sig med sitt jämställdhetsarbete genom att till exempel visa på en jämställd fördelning bland anställda men tittar man närmare, på högre poster såsom styrelser så är verkligheten annorlunda. Jämställdhet ska finnas på alla nivåer och inom alla yrkesgrupper, säger Bjuhr.