Jag vill inte tänka kortsiktigt kring elevernas livslånga utbildning

Vinster i välfärden och regeringens förslag på vinsttak har länge varit en het och högst laddad politisk fråga. För mig och mina medarbetare som dagligen går till sitt arbete här på ThorenGruppen och som brinner för att skapa en bra skola är det här inte en politisk fråga. Det är en fråga om att ha möjlighet att bygga och utveckla välmående och trygga skolor med fokus på eleverna, precis som vi gjort i snart två decennier.

När jag startade ThorenGruppen ville jag skapa en skola där jag skulle vilja att mina egna barn skulle gå. En skola där alla elever oavsett bakgrund är välkomna och får utrymme att utvecklas utifrån sina egna behov och drömmar. En skola som skapar nytta och gör gott i samhället.

Vi har skruvat möbler på nätterna när vi startat skolor och drivit drömmen att bygga bra skolor för barn, ungdomar och vuxna. Jag har lagt ner själ och hjärta i det jag gör. Jag har varit vd, projektledare, lärare, vaktmästare och administratör. Mitt fokus har inte handlat om vinstutdelning, utan jag har sett att med hårt arbete där vi alla jobbar för samma sak, så blir drömmen om en bra skola för alla sann.

Idag har vi 1 800 anställda runt om i Sverige, vi har över 15 000 elever och kursdeltagare. Det är dessa människor som jag svarar inför. Inte till aktieägare, jag har ansvar över dessa människor och ett ansvar jag vill fortsätta att ta. ThorenGruppen är, precis som min fru och mina fyra underbara barn, min familj och jag vill fortsätta driva företaget vidare tillsammans med dem.

Det värmer mig när jag möter nöjda elever, föräldrar och mina medarbetare. Det känns bra i själen att vi kan erbjuda alternativ till de elever som behöver valfrihet för att komma på rätt plats i rätt skolmiljö och utvecklas. Varje sådan elev spelar stor roll.

Det pratas om att svenska skolan är i kris. Vi vill hjälpa till i den krisen. Inte genom att konkurrera ut bra kommunala skolor utan finnas som ett alternativ. Vi har inte obegränsade vinstuttag, är inte börsnoterade och har inte heller fri betygssättning i våra skolor, vi följer precis samma krav som kommunala skolor. Ingen verksamhet är felfri och de gånger som vår verksamhet brustit i något avseende har vi samarbetat med till exempel Skolinspektionen, för vi välkomnar insyn och kvalitetsgranskning. De gånger som vi har upptäckt fel i vår verksamhet har vi gjort allt vi kan för att göra bättre.

I välfärdsdebatten blandas det friskt bland begrepp som bland annat vinstutdelning och vinsttak. Ilmar Reepalu själv uttrycker sig ofta att ”ägare tar ut vinst” när han menar hur mycket vinst bolaget gör, inte hur mycket ägaren tar ut i utdelning. Det är denna vinst som till största del går tillbaka till vår verksamhet. Tack vare den har vi kunnat åtgärda brister och investera för att bibehålla och stärka kvaliteten i vår verksamhet. Om förslaget går genom minskar denna säkerhet. 98 procent av omsättningen har gått tillbaka till verksamheten, i form av drift, investeringar och sparad buffert. Staten har fått tillbaka tre gånger i företagsskatt än vad som har gått till aktieutdelning.

ThorenGruppen tjänade inte en krona de första åren, men vi trodde på vår dröm. Vinst är ett måste, det är omöjligt att budgetera ett nollresultat och vinst ger möjlighet att investera för framtiden. Reepauls förslag tvingar oss att tänka kortsiktigt. Jag vill inte tänka kortsiktigt kring det mest värdefulla så som barn och deras utbildning. Det jag vill är att bygga så att jag kan säkra även för deras framtid.

Debatten om friskolor fokuserar alltid på rötäggen, riskkapitalisterna och missköta skolor. Den bilden är inte representativ, vi kämpar för att skapa en verksamhet som ger tusentals elever de bästa möjliga förutsättningarna för en bättre framtid. När John Bauer gick i konkurs och Karl Oskarsskolorna fick ekonomiska problem kände vi ett ansvar och hade vilja och medel att gå in och rädda cirka 4000 elever/deltagare och cirka 400 anställningar.

Jag och mitt företag har ett stort ansvar för alla elever och föräldrar som valt att gå på våra skolor.

Jag tänker inte svika dem.


Raja Thoren, ägare och grundare av ThorenGruppen