Kammarrätten avslår begäran om inhibition

Kammarrätten har beslutat att inte bevilja inhibition för Thoren Business School i Solna, utan väljer att gå på förvaltningsrättens linje. Vi är givetvis besvikna, men framför allt känner vi stor bedrövelse för de elever som nu måste byta skola.

Information har gått ut till samtliga berörda elever och vi kommer självklart att erbjuda stöd till de som önskar vad gäller byte av skola.