Kvalitetsavdelningen värvar in två nya medarbetare

Två nyförvärv har anslutit till Kvalitetsavdelningen på ThorenGruppen. Det handlar om Moa Zetterberg Seppälä och Maria Ekdahl som stärker upp teamet. 

Moa Zetterberg Seppälä ansluter till gruppen med start den 18 mars.

– Hon kommer att tillföra kunskaper inom statistik och analys och kommer att bli en nyckelperson gällande vårt arbete med till exempel enkäter. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra enheter mer analysunderlag och stöd i detta arbete, säger kvalitetschef Jeanette Wilén. 

Det andra förvärvet är Maria Ekdahl, tidigare regionchef på Astar, som stärker upp tillfälligt under februari och mars.

– Maria har goda kunskaper inom kvalitetsarbete och kommer direkt kunna stärka teamets ordinarie arbete med detta direkt. Vi är mycket tacksamma för detta då vi under en period varit underbemannade, säger Jeanette Wilén.  

Kvalitetsavdelningen består nu av (översta raden från vänster):

Malin von Kalm Greiff, kvalitetssamordnare fokus Astar

Stina Nilsson, administrativ kvalitetssamordnare

Mattias Karlsson, kvalitetssamordnare fokus Skola

Moa Zetterberg Seppälä, kvalitetssamordnare fokus Statistik och analys

Maria Ekdahl, kvalitetssamordnare fokus Skola och Komvux/SFI

Jeanette Wilén, Kvalitetschef