Med anledning av SVT:s reportage om att ThorenGruppen finansierat bygget av Thoren Arena i Umeå

Alla verksamheter i ThorenGruppen är knutna till olika typer av samhällsengagemang och ett viktigt sådant är idrottsrörelsen som står för aktivering och inkludering av barn och unga, dvs målgruppen för vår skolverksamhet.

Det stämmer att delar av finansieringen kommer från koncernbidrag. Fastigheten är en investering som finns kvar i bolaget samtidigt som uthyrningen löpande genererar intäkter. Det är bland annat dessa medel som nu används till den omstrukturering som görs för att säkerställa systematiken i ThorenGruppens kvalitetsarbete.