Ny ägare, styrelse och ledning i ThorenGruppen

För att agera på de brister som Skolinspektionen riktat mot en del av ThorenGruppens skolor, har ett antal åtgärder genomförts. En ny vd är på plats och nu tar även nya ägare över och tillsätter som första åtgärd en helt ny styrelse.

Under 2023 framförde Skolinspektionen allvarlig kritik i ett antal hänseenden mot skolor inom ThorenGruppen. Det har lett till att man har initierat en översyn med fokus på verksamhetens förmåga att leverera en kvalitativ utbildningsverksamhet genom en ägar- och ledningsprövning.

I syfte att adressera nämnda tillkortakommanden och att skapa förutsättningar för en uthållig, stark utbildningsverksamhet har nu ett antal förändringar skett i styrningen av ThorenGruppen.

Nu går Johan Nylén och Petter Samlin in som nya ägare. De har båda mångårig erfarenhet från att investera i och utveckla verksamheter, inte minst i reglerad miljö, och kommer att äga bolaget tillsammans med ledningen.

De förändringar som skett i styrningen av bolaget, inleddes i januari 2024 då en ny vd, Ester Alavei, anställdes. Ester har en gedigen bakgrund inom utbildning i offentlig regi. För att ytterligare stärka styrningen av bolaget har en helt ny styrelse satts på plats. Ordförande är Fredrik Geijer, som har lång erfarenhet från offentlig förvaltning – bland annat som kommunchef i Trelleborg och Halmstad. Till ledamöter utses Sofia Henderup, som har över 20 års erfarenhet från skolväsendet, samt Tage Nordkvist och Nils-Olof Ekholm som har gedigna, relevanta erfarenheter för en utbildningsorganisation som ThorenGruppen.

– Som vd är mitt fokus att blicka framåt och att verka för verksamhetens bästa, samt att vara en garant för lagefterlevnad, säger Ester Alavei, vd för ThorenGruppen.

Hon fortsätter:

– Vi ska bedriva kvalitativ utbildning; vi har redan idag skolor som lever upp till högt ställda mål och som tar ansvar och levererar god kvalitet, men vi har också enheter som vi behöver ta ansvar för och förbättra. Det är vårt ansvar och tillsammans med mina medarbetare är vi övertygade att vi kan åstadkomma det som krävs för vår verksamhet.

– Vi måste göra om och göra rätt. Nu har vi tillsatt en helt ny styrning, med relevant och gedigen kompetens både vad gäller pedagogik, juridik men inte minst operativ ledning, säger ThorenGruppens ordförande Fredrik Geijer. Fokus nu är ett systematiskt kvalitetsarbete för att åtgärda de utvecklingsområden som vår tillsynsmyndighet har påpekat.

Till följd av dessa ändringar i ThorenGruppens styrning har ett nytt underlag skickats till Skolinspektionen inför deras kommande ägar- och ledningsprövning.

ThorenGruppen kommer genom sin ledning och med alla medarbetare samt ägare att göra sitt yttersta för att åtgärda de kvalitetsbrister som tidigare funnits i verksamheten genom ett systematiskt, hållbart arbete och en kontinuerlig dialog med berörda myndigheter och övriga intressenter.

För ytterligare frågor, var vänlig kontakta 

Ester Alavei på ester.alavei@thorengruppen.se