Ny jämställd styrelse utsedd i ThorenGruppen AB

ThorenGruppen AB har utsett en ny styrelse och precis som den avgående styrelsen är fördelningen jämn mellan män och kvinnor.
-Vår nya styrelse har fått en fantastiskt bra mix av rätt personer. Det är självklart att vi ska ha en jämn könsfördelning i styrelsen, men också att våra ledamöter ska besitta spetskunskaper som är viktiga för vår utveckling, säger nya styrelseordföranden Ola Rönnqvist.

Sex personer sitter i styrelsen och sedan tidigare utsågs Ola Rönnqvist, före detta operativ chef i företaget, som ny styrelseordförande. Troed Troedsson och Raja Thorén sitter kvar på sina poster och ackompanjeras nu av tre kvinnor i form av Kia Ronnhed, HR-direktör på Region Västerbotten sedan två år tillbaka, med stor erfarenhet av kompetensförsörjning och HR-frågor. Hon har gedigen bakgrund och har varit verksam i liknade HR-roller på bland annat Komatsu Forest, Volvo Lastvagnar och Posten.

Charlotte Wiberg, professor vid institutionen för Informatik på Umeå Universitet, kliver också in i ThorenGruppens styrelse. Hon forskar kring digitalisering i allmänhet och i interaktionsdesign, användarupplevelser och innovation i synnerhet. Hon jobbar vid sidan om sin forskning även som avdelningschef för innovation och utveckling vid ett av landets landsting och har i och med det erfarenhet av att digitalisera större verksamheter. Hon har jobbat inom universitetsvärlden med forskning och utbildning i cirka 20 år. Utöver detta har Wiberg suttit i ett flertal styrelser – främst inom techvärlden.

Med över 12-års erfarenhet som konsult, inom miljö- och hållbarhetsområdet, blir också Maria Bergstén ny ledamot, vilket gör styrelsen komplett och inte minst kompetent att lotsa ThorenGruppen vidare i framtiden.
Under det här året fyller företaget 20 år och expansionen och tillväxten har varit enastående sedan bolaget bildades 1999.

– Några av våra största utmaningar är att ligga i framkant inom förnyelse, hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning. Därför känns det extra glädjande att vi hittat ledamöter med stor erfarenhet och mycket hög kompetens inom dessa områden. Jag ser med stor tillförsikt fram emot styrelsearbetet, säger Rönnqvist.