Ny styrelse för ThorenGruppen

ThorenGruppen ombildar styrelsen med ännu bredare pedagogisk kompetens.

– Den nya styrelsen besitter spetskunskaper som är viktiga för vår utveckling, bland annat inom skolverksamhet och HR, säger Ola Rönnqvist, ny styrelseordförande i ThorenGruppens styrelse.

ThorenGruppens styrelse består numer av sju ledamöter. Den tidigare styrelse bestod av sex personer. I samband med årsstämman den 14 december hade tre styrelsemedlemmar avböjt omval efter flera år i styrelsen; Maria Bergstén, Kia Ronnhed och Troed Troedson; och tre nya ledamöter valdes in.

De nya styrelseledamöterna är:

Karin Sjölin, senior konsult på Bildningsbolaget Sjölin & Sjölin AB: 

Karin är en skolledare med lång och bred erfarenhet i Sverige och Bryssel från både kommunala och fristående verksamheter. Karin har en examen från rektorsprogrammet vid Stockholms universitet, har jobbat som speciallärare och har specialistkunskaper inom elevhälsa. Hon är tidigare medgrundare och rektor på Pops Academy.

– Karin har startat, drivit och utvecklat skolor vilket är viktigt i styrelsesammanhang. Att hon dessutom varit rektor och arbetat med elevhälsofrågor är en stor merit. Hon blir en viktig kugge för oss när vi ska utveckla skolverksamheten, säger Ola Rönnqvist, som lämnar rollen som vd för ThorenGruppen och ersätter Raja Thoren som styrelseordförande.

Marie Stålnacke, erfaren HR-chef, förändringsledare och projektledare: 

Marie har lång och bred erfarenhet inom HR-området, såväl strategiskt som operativt. Bland annat när det gäller kompetensförsörjning, lönebildning och prestationsvärdering, arbetsmiljö och värdegrundsarbete. Vidare har hon i sina roller blanda annat ansvarat för kommunikation, omvärldsfrågor, forskning och säkerhet.

– Marie spetskompetens finns inom förändringsledning, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning samt att utveckla HR-strategier kopplat till företagets vision, strategier och mål. Hon är en målinriktad, energisk och orädd person som tror på att skapa samarbetsrelationer för att uppnå utmärkta resultat. Det är viktiga egenskaper, som garanterat kommer värdesättas under styrelsearbetet, säger Ola Rönnqvist.

Urban Åhgren, doktor inom industriell marknadsföring, lektor och ämneslärare:

En generalist inom undervisning, rådgivning, ekonomi – hela tiden med entreprenörskap som inriktning. Urban har bland annat jobbat med uppdragsutbildning, företagsekonomisk rådgivning, konfliktlösnings-/medlingsuppdrag och anskaffning av riskkapital.

– Urban tillför ett brett perspektiv. Han har arbetat inom många olika branscher och har stor erfarenhet av utbildning och entreprenörskap. Vi är glada över att få ta del av hans helikopterperspektiv i styrelsen, säger Ola Rönnqvist.

Den tidigare ordföranden Raja Thoren övergår till styrelseledamot. Även Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska universitet, omvaldes som ledamot i styrelsen. För första gången i ThorenGruppens historia får styrelsen även arbetstagarrepresentanter. Sveriges Lärare inom ThorenGruppen har utsett Stefan Falk, lärare på Thoren Business School i Sundsvall, till ledamot samt Helén Burman, lärare på Thoren Business School i Karlstad, som suppleant.

– Det sker ett intensivt arbete på ThorenGruppen just nu. Vi vill utvecklas och förbättra oss kontinuerligt – och med nya kompetenser styrelsen har vi goda förutsättningar. Jag vill också tacka avgående ledamöter för ett gott samarbete och goda insatser, säger Ola Rönnqvist.

Ny vd för ThorenGruppen är Ester Alavei. Hon tillträder den 1 januari.

Bildtext: Delar av ThorenGruppens styrelse: Urban Åhgren, Marie Stålnacke, Ester Alavei (blivande vd), Karin Sjölin, Raja Thorén och Ola Rönnqvist (ordförande).

Foto: Yurika Palmqvist.