Positiva besked från Skolinspektionen

Den senaste veckan har flera av ThorenGruppens skolor fått positiva besked från Skolinspektionen.

Det är tre skolor som den senaste veckan fått positiva besked och beslut.

  • Efter en tematisk tillsyn på Yrkesgymnasiet i Linköping har skolan fått ett grönt beslut från Skolinspektionen.
  • Efter en uppföljning av Skolinspektionen har Thoren Business School i Karlstad fått ett grönt besked.
  • Skolinspektionen har avslutat tillsynen av Thoren Framtid Växjö med ett grönt beslut.