Respons på SVT:s artikel ”Så försökte skolkoncernen slippa svara på SVT Nyheters frågor”

Vi vill börja med att säga att vi inte gömmer oss. Vi besvarar dagligen frågor, muntligt och skriftligt, från journalister runt om i Sverige. När det gäller SVT:s reportage så skickade vi ett skriftligt svar samt tackade ja till att medverka i morgonstudion eftersom det var direktsändning. Däremot valde vi att avstå en bandad intervju.

Som vi tidigare har kommunicerat tar vi den kritik vi fått på stort allvar och vi vill framåt lägga all kraft på att komma till rätta med problemen. Som en del i det arbetet kommer vi löpande och transparent att redovisa vårt förbättringsarbete i våra egna kanaler.