Teknikåtervinning – ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet

ThorenGruppen arbetar medvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor – och teknikåtervinning är ett av många sätt. Koncernens samarbete med Inrego minskade växthusutsläppen för 2022 med 45 687 kg CO2.

Sedan ett antal år tillbaka har ThorenGruppen samarbetat med återbruks- och återvinningsföretaget Inrego. De tar hand om datorer, skärmar, skrivare, tangentbord och annan IT-relaterad teknik som inte längre används på våra skolor och verksamheter.
I första hand går samarbetet ut på återbruk där den som fortfarande kan användas av andra – eller om utrustningen är alltför gammal så ansvarar Inrego för att de skrotas på ett miljövänligt sätt.

Under 2022 bidrog ThorenGruppen genom detta samarbete till minskade utsläpp av växthusgaser med hela 45 687 kg CO2. Som jämförelse motsvarar det energin för att värma upp 183 lägenheter ett år eller att köra 184 000 kilometer med bil.

– Att vara aktiva i hållbarhetsarbetet är viktigt för oss på ThorenGruppen. Vi har samarbetat med Inrego i flera år och det är värdefullt för såväl oss som miljön. Nu när vi har över 2 300 anställda och 19 000 elever och kursdeltagare är det viktigt med ett hållbart tänk på alla sätt i våra skolor och verksamheter. Teknikåtervinning är ett smidigt sätt att arbeta på och dessutom vet vi att utrustningen tas omhand på ett hållbart sätt, säger Jonas Angel, IT-chef.

Samarbetet är kostnadsneutralt för båda parter, men eventuell vinst efter omkostnader går till välgörenhet. Idag har Inrego och Thorengruppen samarbete med Röda korset och Världsnaturfonden.

Win-win för alla helt enkelt! Och mest för miljön!

Fler jämförelser: De 45 687 kg COi minskade växthusgaser motsvarar:

  • Dammsugning i 138 000 timmar
  • Köra bil 6,5 varv runt jorden
  • Volymen motsvarar 4,5 miljoner fotbollar i en hög