Thoren Innovation School Malmö

På grund av långvariga kvalitetsutmaningar på Thoren Innovation School i Malmö har vi beslutat om att stänga ner skolan. Den kommer därför att avvecklas efter läsåret 2023/2024.

Vårt huvudfokus under året är att säkra att eleverna i årskurs tre får ett bra sista skolår och att eleverna i årskurs två får stöd i att byta skola. De elever som skulle ha börjat i årskurs ett kommer alla att få plats på likvärdigt program på annan skola. Samtliga berörda elever och vårdnadshavare är informerade.