ThorenGruppen flyttar sitt huvudkontor när skolorna växer

Elevantalet på Thoren Business School och Yrkesgymnasiet ökar i Umeå.
Nu flyttar ThorenGruppen ut sitt huvudkontor från Järnvägsallén för att bereda plats för fler elever på skolorna.
– Det är förstås angenäma problem att våra skolors popularitet växer och under en tid haft behov av mer utrymme, säger Raja Thorén, vd, ThorenGruppen.

Så sent som för två år sedan flyttade ThorenGruppens huvudkontor sin verksamhet från anrika Baggböle Herrgård till översta våningen i skolans lokaler belägna vid Järnvägsallén vid Blå Vägen.
Nu blir det ny flytt igen, denna gång till Nygatan 25.

– Det blir vår hemvist tills vårt nya huvudkontor blir klart i den nya multihallen som ska byggs på Noliaområdet, säger Thorén.

I takt med att företages två gymnasiekoncept, Thoren Business School och Yrkesgymnasiet, växt sig större och starkare de senaste åren har det helt enkelt blivit för trångbott i den gamla Folkets Hus-byggnaden.
Hösten 2019 startas bland annat två nya inriktningar på Yrkesgymnasiet, Hotell- och turism samt Barn- och fritidsprogrammet.

Thoren Business School, som startade redan 2006, ökar också stadigt och startade förra hösten e-sportinriktning. Tillsammans med Tegs SK Hockey slår Thoren Business School upp portarna till ett nytt hockeygymnasium till hösten och startar också innebandygymnasium.

Skolornas verksamheter har växt stadigt år för år och elevantalet på Thoren Business School har ökat med 25-30 procent de sista fem åren och på Yrkesgymnasiet är siffrorna likartade med en ökning med 25 respektive 13 procent de två senaste åren.

– Vi har haft en bra kontinuitet med personal och har idag en mycket hög andel, 92 procent, behöriga lärare och våra elevenkäter visar också höga siffror, säger Mattias Byström, rektor, Thoren Business School.