ThorenGruppen och Umeå kommun överens att bygga multihall

ThorenGruppen och kommunen är nu överens om att bygga en ny multihall i Umeå. Placeringen blir på Noliaområdet och byggstart beräknas bli sommaren 2019.

Utöver detta kommer ett fotbollstält att placeras vid Maja Beskowsskolan (gamla Östra gymnasiet).

– Det känns fantastiskt att vi får bidra till mötesplatser för alla idrottsintresserade, ung som gammal, säger Raja Thoren.

-Frågan om en fullstor fotbollshall har till och från varit uppe på den politiska agendan de tre senaste decennierna. Genom ThorenGruppens initiativ kan vi nu äntligen förverkliga många fotbollsentusiasters dröm, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Diskussionen mellan kommunen och ThorenGruppen har varit en lång process som startade för knappt tre år sedan. ThorenGruppen aviserade i ett tidigt skede sitt önskemål om att bygga en ny multiarena, med en fullstor fotbollshall, en ändamålsenlig eventarena för innebandy samt nytt huvudkontor. Så sent som i fjol vid den här tiden tecknade ThorenGruppen och Umeå Kommun en tydlig avsiktsförklaring med ambitionen att driva projektet i mål.

– Vi har haft en bra dialog med kommunen under den här resans gång och det senaste månaderna har arbetet intensifierats för att arenorna ska bli verklighet, säger Raja Thoren.

-Jag är glad över ThorenGruppens initiativ och deras vilja att bidra till Umeås utveckling. Nu kommer många ungdomars dröm att förverkligas genom att ThorenGruppen skapar bättre idrottsliga förutsättningar med en multiarena på Nolia och ett fotbollstält vid Maja Beskowsskolan, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– För mig det viktigt att vi kan skapa en attraktiv plats där ungdomar kan mötas, umgås och få vistas i våra lokaler och testa på olika idrotter. Detta gör vi för alla barn, de är vår framtid och vi bör alla göra det vi kan för att ge dem en trygg plats att vara på, säger Raja Thorén.