ThorenGruppen står inte bakom Reepalus förslag om ”Ordning och reda i välfärden”

ThorenGruppen anser att utredningen ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) av Ilmar Reepalu bör avstyrkas. Utredningen föreslår en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital. Det innebär – med nuvarande förutsättningar – att ThorenGruppen skulle vara tvingade att avveckla företaget och ställa 14 000 elever på gatan.

– Ingen ägare av en friskola gör som utredaren Reepalu påstår och drar medvetet ned på kvaliteten för att skapa vinst. Vinst uppstår i bra, efterfrågade och högkvalitativa verksamheter, säger Ola Rönnqvist, operativ chef, ThorenGruppen AB.

Utredningens förslag innebär bland annat att det operativa kapitalet är de tillgångar som finns i verksamheten, till exempel fastigheter och maskiner. Det sätter ett tak för rörelseresultatet och därmed hur mycket vinst ägaren kan ta ut.

-Vi kommer under innevarande år omsätta 1 200 miljoner kronor. Enligt utredningen kommer vi tillåtas ha en vinst på cirka 7-8 miljoner kronor utifrån hur stort vårt operativa kapital är. Med de förutsättningarna skulle vi vara tvungna att avveckla verksamheten. Modellen som i utredningen baseras på det operativa kapitalet är inte relevant då välfärdsbolagen i väldigt liten utsträckning äger fast egendom, säger Rönnqvist och vidareutvecklar;

-Med det här förslaget skulle den tillåtna vinstnivån kunna dubbleras om vi förvärvade fastigheter istället för att investera i vår personal och våra elever. Utredningen bygger på en teoretisk konstruktion som inte är tänkt för personalintensiva tjänsteföretag.

ThorenGruppen har bedrivit verksamhet inom skola och utbildning i Sverige i 17 år. Under den här tiden har det svenska friskolesystemet bidragit till att utveckla skolan och att var och en kan välja den skola som passar bäst. ThorenGruppen vill fortsätta att arbeta med de stora samhällsfrågorna vi nu står inför, integration, arbetslöshet och Sveriges konkurrenskraft.

För att visa på det orimliga att vinster i välfärden har blivit den stora frågan i förhållande till att välfärdsföretagen bidrar till en positiv samhällsutveckling redovisar vi här hur ThorenGruppens ekonomi har byggts upp under de 17 år vi funnits:

Total omsättning: 3 822 miljoner kronor
Vinst före skatt: 279 miljoner kronor
Bolagsskatt: 64,3 miljoner kronor
Utdelning till ägare: 21,2 miljoner kronor
Återinvesterat i verksamheten: 193,9 miljoner kronor

ThorenGruppens ägare har tagit ut 0,6% i vinst under alla år bolaget har verkat.
Staten har erhållit tre gånger så mycket som ägaren i bolagsskatt.

Kontentan av ThorenGruppens svar till utredningen är att den helt bör avstyrkas och på så sätt trygga arbetsplatsen för våra 1 700 medarbetare och skolan för våra 14 000 elever och deltagare som varje dag väljer att komma till en av våra skolor.

Klicka här för att läsa vårt remissyttrande i sin helhet.