ThorenGruppen tar kritik från Skolinspektionen på allvar

ThorenGruppen AB får kritik från Skolinspektionen gällande brister i undervisning- och lärande inom ett program på Yrkesgymnasiet i Skellefteå.
Kritiken är förenat med ett vitesföreläggande och ska åtgärdas innan 29 september.

– Det är bra att vi upptäckte detta nu och vi har redan påbörjat arbetet med att åtgärda bristerna, säger gymnasiechef Håkan Wallengren.

Yrkesgymnasiet, med elva skolor i Sverige, har samtliga fått grönt ljus i den regelbundna tillsyn som Skolinspektionen genomförde 2015/2016 och gymnasieutbildningarna är enormt populära där antalet sökande elever ökat med 67 procent de senaste fyra åren.

Glädjande kan vi konstatera att 4/5 elever har jobb samma dag som de tar studenten. Yrkesgymnasiet har också en hög andel elever som tar examen.

Skolinspektionen genomförde under maj månad en riktad tillsyn mot Yrkesgymnasiet i Skellefteå för att följa upp hur skolan jobbade med undervisningstid och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Där upptäcktes brister på ett av skolans yrkesprogram.

ThorenGruppens långa erfarenhet av APL på lärlingsprogram har gjort att huvudmannen idag har bra system för att både stödja och följa upp skolornas arbete med APL.

– Under den riktade tillsyn så har vi dock, tillsammans med Skolinspektionen, upptäckt att den mänskliga faktorn kan påverka uppföljningen och det har tyvärr orsakat denna brist på detta specifika program. Vi har därmed ett behov att stärka upp rutinerna ytterligare så att vi säkrar och ger eleverna det de har rätt till, utan undantag. Vi har redan påbörjat dessa åtgärder och vet hur vi ska trygga detta inför läsåret, säger gymnasiechef Håkan Wallengren och tillägger;

– Vi har därefter gjort en genomlysning av samtliga våra skolor och inom två av skolorna ser vi ett behov av att stärka upp rutinerna. Jag är glad att vi upptäckte detta så att vi redan nu kan sätta in åtgärder. Jag är trygg med att vi även i fortsättningen kan ge våra elever en bra lärlingsutbildning.