ThorenGruppen växer på svenska skolmarknaden

ThorenGruppen växer på svenska skolmarknaden. Skolinspektionen har nu beviljat utvecklings- och utbildningsföretaget – med säte i Umeå – att starta åtta nya gymnasieskolor på sju orter i Sverige. Dessutom har myndigheten gett klartecken för utökade program på inte mindre än sju skolor.

– Vi är oerhört glada och stolta att vi fått förtroendet att etablera fler skolor i Sverige, säger, Christina Rosenqvist, etableringsansvarig för ThorenGruppen.

Skolinspektionen har gett Thoren Business School tillstånd att starta i Nacka, Solna och Halmstad. Dessutom har Thoren Innovation School fått klartecken att placera skolor i Malmö, Uppsala, Helsingborg, Solna och Västerås.

– Processen som föregår våra tillståndsansökningar är ganska komplex och sträcker sig över ett helt år, och lagom till att en ny process för ansökningar till 2019 ska dra igång så fick vi nu besked att vi har fått ett antal tillstånd att starta och utöka våra skolor, vilket är mycket glädjande, berättar Christina Rosenqvist.

Dessutom har Yrkesgymnasiet fått utökade programtillstånd i Linköping, Malmö, Uppsala och Norrköping och Thoren Innovation School i Göteborg, Stockholm och Uddevalla.

– Det känns bra att vi kan erbjuda fler program på våra populära skolor, det stärker den enskilda elevens valmöjligheter, men också kvaliteten för skolan med utökat utbud, säger gymnasiechefen Håkan Wallengren.

ThorenGruppen fick för lite drygt ett år sedan också tillstånd för att starta sex nya skolor inom Thoren Framtid, för- och grundskoleverksamheten. Det beviljade tillstånden ger också en tydlig signal att ThorenGruppen – i den debatt som råder kring vinster i välfärden – vill ta ansvar att bygga och utveckla välmående och trygga skolor med fokus på eleverna.

– Tack vare att vi fått dessa tillstånd får vi fortsatt möjlighet att utveckla våra verksamheter och tala om för våra medarbetare, men också alla föräldrar och elever runt om i Sverige att vi tänker långsiktigt med våra utbildningar, säger Wallengren.