ThorenGruppen vill motverka kränkning och näthat på sina gymnasieskolor

ThorenGruppen inleder årslångt samarbete med Friends för att minimera mobbning och näthat på gymnasieskolorna.

– Vi behöver bryta trenden ovan och det snabbaste och mest effektiva sättet att göra detta på är ett samarbete med Friends som har dokumenterad effekt på sina insatser, en strategi som kan vara stor skillnad för eleverna, säger Håkan Wallgren, gymnasiechef, ThorenGruppen AB.

Trygghet och studiero värderas alltid högt i skolornas elevenkäter och likabehandlingsarbetet är av central betydelse i elevhälsan. ThorenGruppen gör nu en jättesatsning på samtliga sina 27 gymnasieskolor runt om i Sverige genom ett samarbete med organisationen Friends och detta är i förlängningen ytterligare ett rejält kliv framåt i utvecklings- och utbildningsföretagets stärkta kvalitetsarbete. Hösten 2016 fick samtliga gymnasieskolor inom ThorenGruppen grönt ljus av Skolinspektionen vilket är ett tydligt kvitto på det systematiska kvalitetsarbete som lagts ner sista två åren.

Mobbing och kräkningar har ökat i samhället, inte minst via sociala medier och dess explosionsartade utveckling.

– Då antalet kränkningar ökar inom våra skolor, främst via nätet behöver området belysas ytterligare. Vi har idag centrala riktlinjer för hur vi skall arbeta med likabehandlingsarbetet men själva genomförandet och det mesta av analysen sker ute på skolorna. Vi behöver bli bättre på den delen och våra skolor uppvisar en alltför stor variation i kvalitativt avseende när det kommer till detta. Likväl behöver det systematiska tänket utvecklas på huvudmannanivå, säger Wallengren.

Samarbetet som initialt sträcker sig över läsåret 2017/18 ska också inspirera och förstärkas upp ytterligare i framtiden. Syftet med samarbetet är bland annat att; minska kränkningar i alla dess former, öka kunskapen om metoderna för ovanstående ute på skolorna samt öka kunskapen och förståelsen för ämnet hos våra elever.