ThorenGruppens gymnasieskolor populärare än någonsin

ThorenGruppens gymnasieskolor blir starkare och starkare för varje år som går. I årets gymnasieval ökade antalet förstahandssökande elever med hela 13 procent.
– Det är nytt rekord och extra glädjande att vår popularitet ökar trots många år av vikande elevkullar och hård konkurrens, säger Joakim Ekblom, CMO, på ThorenGruppen AB.

ThorenGruppen bedriver 27 gymnasieskolor inom tre olika koncept runt om i landet; Thoren Business School, Yrkesgymnasiet och Thoren Innovation School.

I fjol slogs nytt rekord med en 11% ökning totalt för alla våra skolor men i årets gymnasieval ökade intresset ytterligare med 13 procent, vilket historiskt sett är nytt rekord. Extra glädjande är att elevantalet parallellt med att skolornas kvalitet fortsatt är hög, inte minst sedan Skolinspektionens i höstas godkänt samtliga 25 granskade gymnasieskolor, de övriga två är nystartade.

– Det är roligt att se att våra gymnasiekoncept – med en tydlig koppling till verkligheten – uppskattas så stort bland våra elever, säger Ekblom och nämner särskilt Yrkesgymnasiet som ett tydligt framgångsrikt exempel.

Yrkesgymnasiet bedriver idag 12 olika yrkesgymnasier från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Antalet elever sjunker på yrkesutbildningarna i Sverige men Yrkesgymnasiet bryter rikstrenden och går emot strömmen. Utvecklingen sedan första skolorna etablerades 2009 har haft en positiv tillväxt och elevantalet har stadigt stigit för varje år som gått. Andelen elever som söker till Yrkesgymnasiet har ökat hela 110 procent de senaste fem åren.

– I årets gymnasieval ökade vi med hela 30 procent, vilket visar att det finns en stor efterfrågan på yrkesutbildningar på riktiga arbetsplatser med stora chanser till jobb efter studenten, säger Ekblom.