ThorenGruppens nya vd Ester Alavei: Nu kommer besluten från föregående års granskningar – ”min intention är att åtgärda alla kvalitetsbrister”

ThorenGruppen har under sina 25 år levererat kvalitativ utbildning med hög måluppfyllelse på många av sina utbildningsformer. Dessvärre finns det dock skolor som inte till fullo har levt upp till skollagens krav – och de får i dag kritik av Skolinspektionen.
– Vi tar Skolinspektionens granskningar på största allvar – allt ska åtgärdas och liknande brister ska aldrig ens uppstå, säger Ester Alavei, som tillträdde som vd för ThorenGruppen 1 januari i år.

ThorenGruppen erbjuder utbildningsformer inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning med SFI, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Den senaste tiden har ett antal skolor fått kritik samt vitesförelägganden av Skolinspektionen – som resultat av tillsyner som gjordes innan ny styrelse och vd tillsattes.

– Skolinspektionens arbete hjälper oss som utbildningsorganisation att få syn på våra utvecklingsområden. Efter granskningarna har vi lyckats åtgärda flera av bristerna som Skolinspektionen lyft fram, men inte alla – och det har resulterat i förelägganden. Jag drivs av att se elever utveckla kunskaper och värden och alla elever har rätt till en högkvalitativ utbildning. Skolinspektionens arbete är mycket viktigt för oss som ett led i vårt fortsatta kvalitetsarbete. ThorenGruppen har ett omfattande kvalitetsarbete som nu ska intensifieras. Målet är givetvis att inte en enda av våra skolor ska kvalitetsbrister, säger Ester Alavei.

ThorenGruppens nya vd Ester Alavei och ThorenGruppens nya styrelse besitter tillsammans lång erfarenhet av utbildningssektorn samt innehar dokumenterat goda resultat från skolvärlden. Nu omorganiserar man bolaget och riktar stor kraft mot det systematiska kvalitetsarbetet.

– Vi har bland annat skapat en ny, förstärkt kvalitetsavdelning i syfte att samordna våra kvalitetsresurser. Styrkedjan behöver förtydligas från huvudmannanivå ned till verksamhetschefsnivå och vidare till skolledar- samt pedagognivå. Vi vässar våra verksamhetsområden och ser över ledarskapet. Vi ska organisera oss på ett sätt som borgar för – och kvalitetssäkrar – god kvalitet, något som blir absolut bäst för våra barn, elever och studerande, säger Ester Alavei och fortsätter:

– Som vd för en utbildningsorganisation, ThorenGruppen, är det mitt uppdrag att garantera samt kvalitetssäkra att våra enheter arbetar utifrån gällande lagstiftning och styrdokument samt forskning och beprövad erfarenhet, med stor förmåga till ständig förbättring och flexibilitet.

Ester Alavei betonar att de allra flesta enheterna på ThorenGruppen är välfungerande och högpresterande. Bland annat är ThorenGruppen ledande inom gymnasiala lärlingsutbildningar i Sverige, ledande inom Ung Företagsamhet med flest utmärkelser i hela Sverige samt att en majoritet av grundskolorna har nästintill 100 procent gymnasiebehörighet.

– Vi har ett starkt fokus på att leverera en kvalitativ utbildning för våra barn, ungdomar och vuxna. Det är kristallklart att vi som utbildningsorganisation har ett brett ansvar för att möta varje barn, elev och studerande för att skapa möjligheter till fortsatt utveckling och lärande. Vi inser att det kommer ta tid att åtgärda bristerna, men vi är på god väg, säger Ester Alavei.