Beslut i mål om inhibition

Förvaltningsrätten har beslutat att inte bevilja inhibition för elprogrammet på Thoren Innovation School i Malmö samt Thoren Business School i Solna.

ThorenGruppen har bestämt sig för att inte överpröva beslutet för elprogrammet i Malmö och kommer att återta den tidigare inlämnade överklagan avseende det indragna tillståndet. Det innebär att el- och energiprogrammet kommer att läggas ner.

Däremot kommer beslutet som avser Thoren Business School i Solna att överprövas, med målsättningen att skolan ska kunna starta som planerat i augusti.

Vårt huvudfokus de närmsta dagarna kommer att vara att kontakta samtliga berörda elever för att informera om situationen och erbjuda stöd för byte av skola inför höstterminens start.