BESLUT: ThorenGruppen ställer in samtliga Business Trips och elevresor utomlands

ThorenGruppen har med anledning av Coronaviruset beslutat att tills vidare ställa in samtliga Business Trips och elevresor utomlands. 

Här läser du mer om ThorenGruppens riktlinjer för Coronaviruset

Beslutet är taget till följd av den ökade risken för smittspridning och därmed risken att insjukna vid utomlandsvistelser, och konsekvenserna som det kan medföra. Våra elevers och personals hälsa och välmående är vår högsta prioritet, och vi vill inte riskera att bidra till en ökad spridning. 

Möjligheten finns att skjuta upp utlandsresor till nästkommande läsår alternativt förlägga dem i Sverige istället. 

När det gäller hemvändande elever och personal så följer vi fortfarande rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Friska elever och personal går till skolan och jobbar som vanligt, men stannar hemma om de känner av luftvägssymtom och ringer då 1177. 

Vi är nu i ett läge då vi i organisationen också behöver överväga våra egna resor, använda sunt förnuft och i möjligaste mån utnyttja Skype och Teams för möten.