Direktiv för möten, events och resor för personal och elever

Uppdaterad onsdag 15 mars 14:03.

Alla öppna hus och events har ställts in. Det gäller även Business trips och elevresor både inrikes och utrikes. Här är ThorenGruppens riktlinjer kring resor, möten och events.

Bakgrund: Regeringen beslutade den 27 mars att – som en tillfällig åtgärd som börjar gälla den 29 mars – förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Detta på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som går emot detta kan bestraffas med böter eller fängelse upp till sex månader. Alla uppmanas även göra riskbedömningar av än mindre event. UD avråder i dagsläget från icke nödvändiga utlandsresor till alla länder. Alla icke nödvändiga resor till Sverige från icke-EU-land är stoppade och Folkhälsomyndigheten uppmanar folk att tänka efter en extra gång om resor inom Sverige är nödvändiga att genomföra.

ThorenGruppen följer Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer och har följande riktlinjer för verksamheten:

  • Vi reser inte inom Sverige om inte närmaste chef bedömer resan som helt nödvändig/verksamhetskritisk. Vi avråder samtliga medarbetare från resor inom Sverige och från att delta vid eller att arrangera fysiska träffar/möten med många deltagare.
  • Möten och events bör huvudsakligen genomföras via digitala plattformer eller telefon. Närmaste chef beslutar vilka typer av möten som får genomföras fysiskt. Om det finns särskilda skäl att fysiskt delta vid ett större möte eller evenemang så ska rektor/verksamhetschef först diskutera frågan med sin närmaste chef.
  • Alla Business trips, elevresor och skol-/utbildningsresor är inställda inom ThorenGruppen, såväl inrikes som utrikes. Detta gäller tills vidare.
  • Alla Öppna hus och events är inställda tills vidare. Vi har i stället hållit digitala mässor, såväl för gymnasieskolorna som för Astar.
  • När det gäller riktlinjer för hantering av Covid19 så följer vi Folkhälsomyndighetens och WHO´s rekommendationer vilka i dagsläget gör bedömningen att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd.