Direktiv för personal/elever som rest utomlands

Uppdaterad måndag 16 mars 10.30.

Elever och personal som har rest i områden där Coronaviruset sprids behöver inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

Har elev/medarbetare varit i riskområden ska kontakt med skolan tas innan de kommer tillbaka. Om man varit i andra länder och inte har symtom på luftvägsinfektion är man välkommen som vanligt. Man bör vara mycket uppmärksam på sin hälsa och stanna hemma/gå hem omedelbart om man känner symtom. Meddela skolan och kontakta 1177. 

Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. ​​​​​​​Precis som vanligt för du alltid en dialog med din rektor/närmaste chef om du är sjuk eller orolig.

Om elev uppvisar symptom och stannar hemma kommer skolan att vara behjälplig med skoluppgifter under tiden för att inte eleven ska komma efter med sina studier. Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en.
​​​​​​​
När det gäller riktlinjer för hantering av Covid19 så följer vi Folkhälsomyndighetens och WHO´s rekommendationer vilka i dagsläget gör bedömningen att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd.
​​​​​​​
När det gäller mer specifika reserekommendationer (länder/regioner) är det Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar dessa. I dagsläget avråder UD från alla icke nödvändiga resor utomlands Läs mer här>>>
​​​​​​​På UD´s webbsida finns den senaste informationen avseende respektive land samt även i appen UD Resklar.