FAQ – för dig som är elev, kursdeltagare eller vårdnadshavare

Uppdaterad fredag 29 maj 14:00

Hur länge ska skolorna vara stängda? 

Svar: Fredag den 29 maj meddelade regeringen att gymnasieskolorna får öppna upp för elever igen den 15 juni. Elever som behöver studera i sommar kommer att kunna göra det på plats. Restriktionen om folksamlingar på max 50 personer gäller fortfarande.

Komvux och vuxenutbildning kommer dock inte i dagsläget att kunna återgå lika snabbt till ordinarie verksamhet. Denna kan fortsatt behöva bedriva distansverksamhet om man inte lyckas hitta sätt att undervisa som begränsar smittspridningen.

Distansundervisning kan dock återinföras vid förvärrat smittspridningsläge.

Blir det några nationella prov i vår? 
Svar: Nej. Skolverket meddelade på en presskonferens måndagen den 23 mars att de nationella proven ställs in våren 2020. Detta på grund av Coronaviruset och dess följdverkningar. Beslutet gäller hela skolväsendet och alla huvudmän.

Vad händer med de elevresor som planerats in under våren med skolan?
Svar: De ställs in på grund av det rådande läget. Alla planerade elevresor och Business Trips utomlands ställdes in den 11 mars. Nu har även alla planerade skol- och utbildningsresor inom Sverige ställts in. Möjligheten finns att skjuta upp elevresor utomlands till nästkommande läsår, givet att situationen tillåter det då.

Vad gäller med CSN i dessa dagar? 

Här hittar du information om vad som gäller kring studiebidrag med mera. 

Ska alla som varit utomlands testas för Covid-19?

Svar: Nej, vilka som testas för covid-19 har ändrats. Men Folkhälsomyndighetens råd gäller nu alla; Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte gå till skolan. Det är viktigt att inte riskera smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till skolan.

Mitt barn tillhör en riskgrupp med ökad infektionsrisk, är det säkert för barnet att gå till skolan?

Svar: Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att man ska gå till skolan och arbetet om man är frisk. Är man osäker eller orolig och man tillhör en riskgrupp ska man diskutera med sin behandlande läkare eller vårdinstans. I samråd med läkare får varje individ bedöma hur de ska förhålla sig till den situationen som den är nu.

Ska elever/medarbetare som varit i ett land eller område där smittan finns komma tillbaka till skolan?

Svar: WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Detta innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar. Vi har även samhällsspridning i flera regioner i Sverige. Det är därför inte längre relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning. Folkhälsomyndighetens råd gäller nu alla. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte gå till skolan. Det är viktigt att inte riskera smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till skolan.

Hur jobbar ni för att våra barn inte ska bli smittade?

Svar: Våra skolor har sedan en tid tillbaka förhöjd beredskap och arbetar enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att samtliga elever/medarbetare som uppvisar symtom på luftvägsinfektion skickas hem. Den kunskap och erfarenhet som vi har nu säger att Coronaviruset inte smittar under inkubationstiden, med andra ord ska friska personer utan symtom inte vara smittsamma.

Hur skyddar ni er i förskolan/skolan?

Svar: Vi är extra noga med handhygien och påminner ofta om det, det är en enkel men mycket effektiv åtgärd. Vi är också mer vaksamma än vanligt på vår egen och varandras hälsa. Detta gäller särskilt dem som har varit i eller i närheten av områden som är utsatta för smittspridning. Vi pratar också ständigt om hur man kan skydda sig själv, och andra exempelvis genom att inte ha nära fysisk kontakt med sina kompisar (handslag, kramar mm.) och andra enkla men viktiga saker.

Vad händer om skolan måste stängas på grund av Coronaviruset?

Svar: Om det blir verklighet beror det med all sannolikhet på ett större utbrott och då kommer många samhällsfunktioner, inklusive vår organisation, att arbeta tillsammans för att stoppa spridning och hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Det går rykten om att en elev på skolan har testats positivt för Coronaviruset. Kan vi få veta vem det är?

Svar: Nej – här råder det sekretess. Läs mer här>>>
Det är regionernas smittskyddsenhet som ansvarar för smittspårning och här samarbetar våra skolor givetvis för att underlätta deras arbete. .

Får jag lön/vad händer med mitt studiebidrag om jag är hemma som en försiktighetsåtgärd?

Svar: Man kan inte förvänta sig att få lön om man är hemma på grund av oro, det vill säga som en försiktighetsåtgärd. Däremot ger vi i dagsläget inte barn och elever ogiltig frånvaro om de väljer att stanna hemma på grund av oro, de bli däremot registrerade som frånvarande enligt våra vanliga rutiner. Därför ska ditt studiebidrag inte påverkas av detta i dagsläget.

En person i min familj är sjuk men jag känner mig frisk, skall jag ändå stanna hemma?

Svar: Så länge du är frisk så kan du komma till skolan/arbetsplatsen.