Ny vd för ThorenGruppen

ThorenGruppen får en ny vd den 1 januari 2024. Tillträder gör Ester Alavei, som i dag arbetar som utbildningsdirektör i Norrköpings kommun. Hon har även arbetat som lärare, specialpedagog och förvaltningschef.

– Jag känner starkt för det här uppdraget och ser fram emot att få utveckla ThorenGruppen vidare, säger Ester Alavei.

– Ester är starkt analytisk och en enormt driven person som alltid får resultat och levererar. Jag känner mig väldigt trygg med Ester som ny vd för ThorenGruppen, säger Ola Rönnqvist, avgående vd.

Ester Alavei arbetar för närvarande som utbildningsdirektör i Norrköpings kommun för utbildningsförvaltningen med 5 000 anställda. Hon har även haft rollen som förvaltningschef och lett Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun med det yttersta ansvaret för ledning, styrning, utveckling och uppföljning av kommunens totala utbildningsorganisation samt måltidsorganisation.

Hon har en bakgrund som gymnasielärare och specialpedagog, och har djupa insikter om hur avhängigt god kvalitet och ekonomi är av en tydlig och verksamhetsanpassad ledning och styrning.

– Mitt hjärta brinner för ledarskap och utveckling. Viljan att vidlivhålla det unika men också utveckla och effektivisera det utifrån ändrade förutsättningar. Vi kan inte göra som vi alltid har gjort och förvänta oss ett annat resultat. Med erfarenhet som chef och ledare på strategisk nivå, har jag under många år utvecklat förmågan att bygga upp och tillföra nya perspektiv på utveckling och kvalitet, säger Ester Alavei.

Hon ser fram emot att möta alla medarbetare på ThorenGruppen och fortsätta det viktiga kvalitetsarbetet.

– Jag ser så mycket positivt hos ThorenGruppen, det är ett företag med fina värderingar. Och ledningsgruppen har gett mig ett otroligt gott intryck – jag känner starkt för det här uppdraget. ThorenGruppen har inlett ett omfattande kvalitetsarbete under Olas ledning, och det kommer att fortsätta, även på styrelsenivå under ledning av Ola. En liknande kvalitetsresa som deras har jag genomfört i Trelleborg – med mycket gott resultat, säger Ester Alavei.

– Ester leder med struktur och har koll på detaljer och processer som löper parallellt. Hon ser naturligt vad som måste göras och är vass på att bygga team med olika kompetenser, som kan leverera utifrån den uppsatta planen, säger Ola Rönnqvist.

Nuvarande vd:n Ola Rönnqvist, som nu återgår till rollen som styrelseordförande för koncernen, kommer även fortsättningsvis att leda kvalitetsutskottet i styrelsen så att den röda tråden i kvalitetsarbetet finns kvar.

– Vi ser fram emot att Ester kliver på som ny vd. Hennes erfarenheter av kvalitetsarbete, hennes skolbakgrund och moderna ledarskap är precis vad vi behöver just nu. Det här blir ett spännande och viktigt nytt kapitel på ThorenGruppens resa, säger Anders Marklund, vice vd på ThorenGruppen.

Ester Alavei tillträder den 1 januari 2024.