​ThorenGruppen AB förvärvar två gymnasieskolor i Västra Götaland

ThorenGruppen AB förvärvar företaget Lärlingsgymnasiet i Sverige AB som innefattar två gymnasieskolor, Lärlingsgymnasiet i Ale och Lärlingsgymnasiet i Munkedal. Övertagandet av verksamheterna sker 1 juni och omfattar totalt 330 elever.
De blir nu en del av Yrkesgymnasiet som är ThorenGruppens gymnasieskolor med lärlingskoncept.

– Vi är glada att få hälsa Lärlingsgymnasiet varmt välkomna till vår verksamhet. Vi är övertygade om att det här är rätt steg för skolornas fortsatta utveckling, säger Tatjana Miletic, verksamhetschef, Yrkesgymnasiet.

ThorenGruppen har det senaste året förvärvat fyra skolor inom grundskolesektorn.

Med ett långsiktigt ägande och mångårig erfarenhet att förvärva verksamheter inom utbildning växer företaget med ytterligare två skolenheter.

Lärlingsgymnasiet har under lång tid arbetat enligt samma lärlingsmodell som Yrkesgymnasiet, men erbjuder yrkesprogram som saknats inom Yrkesgymnasiet.

Lärlingsgymnasierna är ensamma i Västra Götalandsregionen att erbjuda Fordons- och transportprogrammet som lärlingsutbildning med inriktning mot transport.

Förvärvet av skolenheterna i Ale, som den snabbast växande kranskommunen i Göteborg, och Munkedal, med sitt unika upptagningsområde för Fyrbodal, skapar därmed stora möjligheter att stärka skolornas redan goda kvalitet. Tillsammans med ThorenGruppen kan nu skolorna utveckla yrkesutbildningarna i Västra Götaland.

-Vi är stolta över det vi åstadkommit sedan starten 2008 och trygga att lämna över rodret till ThorenGruppen. De är en etablerad skolaktör som har ungdomars bästa för ögonen och delar våra värderingar. Nu får vi möjlighet att ingå i en större organisation och utvecklas tillsammans, säger Marianne Jakobsson, ägare, Lärlingsgymnasiet.