100 % tar examen från Yrkesgymnasiet Skellefteå: “Gör allt för att motivera eleverna”

Yrkesgymnasiet Skellefteå når 100 % examensgrad, trots att yrkeseleverna snabbt blir eftertraktade på arbetsmarknaden jobbar skolan stenhårt för att de även ska vilja klara betygen. 
– Vi gör allt vi kan för att stötta dem till en examen, säger rektor Mari Winterlund. 

Lärlingseleverna på Yrkesgymnasiet är Sverigeledande när det gäller måluppfyllelse för gymnasiala yrkesutbildningar. Och 9 av 10 får jobb inom kort efter examen. Den här artikeln är en del i en artikelserie om skolornas framgångar och arbetet bakom.  

Trots att gymnasieungdomar bär på en enorm potential och kan nå längre än vad de många gånger själva tror – kvarstår det faktum att deras hjärnor inte är fullt utvecklade ännu. En av de kognitiva förmågorna som förfinas i vuxen ålder är förmågan att tänka långsiktigt; att skjuta upp direkta belöningar för att nå långsiktiga mål.

Det tycks vara så att gymnasieungdomar har svårare än vuxna att greppa att de behöver så för att skörda. Därför är en av de största utmaningarna för gymnasieskolor att förmedla det långsiktiga värdet av att lägga ner det arbete som krävs för en examen.

Yrkesgymnasiet Skellefteå är en skola som bestämt sig för inte ge upp inför den utmaningen. Genom kompetens, engagemang och väloljade rutiner gör rektorn tillsammans med personalen allt i sin makt för att stötta och fånga upp elever så att de kan gå ut gymnasiet med godkända betyg i alla ämnen. Och deras arbete fungerar:

Skolan hade i den senaste mätningen (läsåret 2023) en examensgrad på 100 % – vilket är långt över Sverigesnittet för gymnasiala yrkesutbildningar. Dessutom får många elever en anställning direkt efter studenten. 

– Eftersom lärlingskonceptet ger så många av eleverna anställning redan innan studenten är en utmaning att motivera dem att hålla uppe studierna ända in i mål. Vi försöker påminna och kommunicera det långsiktiga värdet att ta en yrkesexamen, både kunskapsmässigt och ekonomiskt. 

För att lyckas med det angriper skolan frågan från olika vinklar: 

– Vi gör allt för att motivera eleverna. Vi har tagit hjälp av organisationer och samarbetsföretag som föreläser för eleverna på elevernas utvecklingstid på schemat och förhoppningsvis kan nå fram till dem på ett annat sätt. I andra fall handlar det helt enkelt om att sätta sig ner med eleven och säga: “Okej, nu tar vi tag i det här. Även om du tycker att det är jobbigt, så är det värt det. Vi stöttar dig.”, säger rektor Mari Winterlund.

Med det tydliga lärlingskonceptet – som går ut på att eleverna spenderar mer än 50 % av gymnasietiden ute på riktiga arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande) – får Yrkesgymnasiet sitt toppresultat att se enkelt ut. Men bakom det ligger ett hårt, välplanerat och systematiskt arbete. 

– Vi följer ständigt upp med alla APL-platser. Om det uppstår frågetecken samtalar yrkesläraren, APL-samordnaren, handledaren och ibland även vårdnadshavarna tillsammans med eleven. Ofta handlar det om små missförstånd, men vi tycker att det är viktigt att ha sådana samtal med eleverna så att de lär sig hur arbetslivet fungerar. Det gäller att fullfölja sitt arbete även om det ibland kan kännas jobbigt, och det är viktigt för eleverna att förstå, säger Mari.

Rutiner och uppföljningar

Yrkesgymnasiet Skellefteå har tidigt förstått värdet av rutiner och kontinuerliga uppföljningar. De har bemästrat arbetsprocesserna så till den grad att hela personalstyrkan har en god överblick av statusen på alla elever. 

Varannan vecka har de elevgenomgångar, där hela personalen medverkar. Tillsammans diskuterar de olika utmaningar elever möter och de bästa åtgärderna för respektive fall:

– Vi bestämmer om det till exempel behövs ett mentorssamtal, tätare kontakt med handledare, en extra anpassning eller blir ett ärende för elevhälsan om exempelvis utredning om särskilt stöd. Efter att åtgärderna har implementerats följer vi upp kontinuerligt. 

Att bli en toppskola är inte enkelt. Just att Yrkesgymnasiet Skellefteå sått med allt detta arbete har gjort att de kan skörda. Deras engagemang ger helt enkelt eleverna en så pass effektiv och trivsam väg mot gymnasiemålen och en yrkesanställning som möjligt. 

Men även om skolan får stoltsera med en utbildning i allra högst klass där eleverna klarar kunskapsmålen och snabbt tar sig ut i arbetslivet, nöjer de sig inte där. Inför varje nytt läsår analyserar de föregående år och arbetar fram strategier för förbättring: 

– Inför det här året har vi valt att fokusera på att ta fram metoder för att säkerställa att eleverna når betygskriterierna under ordinarie lektionstid. Om vi får till det tror jag att vår skola kommer kunna höja de didaktiska och pedagogiska frågorna till en helt ny nivå. Det är målet — vi måste alltid börja i klassrummet. 

Det här är rektor Mari: 

Namn: Mari Winterlund
Ålder: 47
Yrke: Rektor Yrkesgymnasiet Skellefteå
Arbetat som rektor på Yrkesgymnasiet: 2 år
Familj: 2 barn, 1 bonusbarn och 1 sambo