Elever testade livet som flykting

Eleverna på Yrkesgymnasiet i Norrköping fick ett känsloväckande besök av Röda Korsets ungdomsförbund. Genom ett rollspel utvecklade eleverna förståelse för de prövningar som ett liv på flykt kan innebära.

På Yrkesgymnasiet i Norrköping genomförde eleverna som läser kursen svenska 1 nyligen ett uppskattat läsprojekt. Projektet inleddes med att läsa en bok där huvudkaraktären tvingas fly ett krigshärjat Sverige och avrundades med ett gästspel från Röda Korsets ungdomsförbund. De höll i en workshop kopplad till bokens tema. Utöver att lära sig om mänskliga rätter och rätten till asyl, fick eleverna testa rollspelet På flykt.

– På flykt blev en perfekt avslutning på läsprojektet. Eleverna tvingades byta perspektiv och sätta sig in i rollen som flykting, berättar och initiativtagaren Elin Gillstam.

Rollspelet skildrar en flyktings vardag och baseras på vittnesmål från familjer som befunnit sig på flykt. Eleverna delades in i grupper som skulle simulera familjer som tvingats fly från Sverige. Under flykten ställdes familjerna inför flera svåra prövningar innan de slutligen nådde fram till Migrationsverket i Marocko.

– För många av eleverna blev nog detta en ögonöppnare, säger Elin.

Genom att skapa en verklig koppling till flyktingarnas situation var workshopens syfte att bidra med förståelse för sådant som annars uttrycks i statistik, samt betona vikten av mänskliga rättigheter. Eleven Mikaela Ahlin Lundberg beskriver den som spännande och lärorik:

– Jag kände frustrationen och stressen av att inte veta vad som väntade. Skulle vi få fortsätta, eller var vi tvungna att vända tillbaka? Jag blev mer öppensinnad och medveten om flyktingarnas situation, säger Mikaela.