Försteläraren Christian brinner för elevanpassning – utvecklat egen lärarsajt

Christian Robertsson på Yrkesgymnasiet Malmö brinner för elevanpassning och att sprida kunskap om olika stödmetoder. Därför har han utvecklat en egen lärarsajt och en verktygslåda som samlar beprövade strategier. – Det är en ständig process av att försöka hitta de bästa verktygen, berättar Christian.

Yrkesgymnasiet arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och regelbundna rutiner för samarbete med elevhälsoteamet. Som förstelärare är Christian Robertsson högst delaktig i de processerna. Christian undervisar i engelska, och vid sidan om den vanliga lektionstiden brinner han för att sprida kunskap om möjliga hjälpmedel för så många olika elevbehov som möjligt:

– Den bästa känslan är när en elev säger: ”Oj, den här hjälpen har vi inte fått tidigare”, säger han. 

Egen lärarsajt

I år har extra fokus legat på att identifiera olika behov och ta fram verktyg för eleverna. Ett av dessa verktyg är Christians egen-utvecklade sajt. Han har tagit fram den till skolans lärare så att de enklare kan strukturera upp skoldagarna. På sajten spaltas all information upp på ett effektivt sätt. Christian har fått bra respons av kollegorna, och även eleverna har visat intresse för den. Därför tror han att något liknande till dem skulle fungera bra.

– Vi arbetar för att ligga steget före varje behov eller utmaning som behöver hanteras. Det är en ständig process av att försöka hitta de bästa verktygen, berättar han.

Och bland de senaste verktygen som visat positiv effekt placerar sig AI (artificiell intelligens). Det har använts som stöd till elever med språklig sårbarhet och blivit en hjälpande hand i skrivandet.

– Vi har använt det som en extralärare. Det handlar inte om att låta AI skriva uppgifterna åt eleverna, poängterar Christian och fortsätter:

– Det finns även andra verktyg som vi testar just nu. Exempelvis verktyg som skulle tillåta elever med dyslexi att förutom att lyssna på texter även läsa dem med hjälp av anpassade typsnitt.

Verktygslåda med metoder

Alla metoder som visar sig effektiva dokumenteras och sparas till framtida behov. På så sätt har elevhälsoteamet tillsammans med undervisande lärare arbetat fram en verktygslåda med konkreta exempel på stödåtgärder. I verktygslådan finns ett axplock av beprövade metoder. Det gör att lärarna får en snabb överblick och kan återanvända strategierna.