Ingen elev tappas: Yrkesgymnasiet Skarpnäck klarar 100 % examensgrad

Yrkesgymnasiet Skarpnäck är skolan som når 100 % examensgrad och inte låter en enda elev bli hemmasittare. Rektor Alexanthra Gudopoulou berättar hur skolan arbetar för att lära eleverna ett yrke från grunden, säkerställa examen och vända trenden för elever med frånvaro. 

Lärlingseleverna på Yrkesgymnasiet är Sverigeledande när det gäller måluppfyllelse för gymnasiala yrkesutbildningar. Och 9 av 10 får jobb inom kort efter examen. Den här artikeln är en del i en artikelserie om skolornas framgångar och arbetet bakom.

Från Yrkesgymnasiets Skarpnäcks 7 yrkesprogram tar 100 % av eleverna examen läsåret 2024, vilket är högt över Sverigesnittet. Dessutom får i princip alla elever anställning inom kort efter studenten. Bakom skolans framgångar ligger bland annat väletablerade rutiner för lärlingsupplägget, aktivt ledarskap i klassrummet och förmågan att hämta tillbaka eleverna med frånvaro. 

– Skolan känns som hemma och vi alla jobbar tillsammans för eleverna, säger rektor Alexanthra Gudopoulou.

Yrkesgymnasiets upplägg med arbetsplatsförlagt lärande går ut på att eleverna lär sig sitt yrke genom att genomföra det ute på riktiga arbetsplatser. I början kan det kännas ovanligt, men ganska snart inser eleverna styrkan med undervisningsmetoden. De tar snabba steg i sin yrkesskicklighet, blir värdefulla hos arbetsplatserna och får stora chanser till anställning.

– På så sätt skiljer det sig från en traditionell skola, men vi för ut samma principer till arbetsplatserna och tummar inte på vare sig riktlinjer eller styrdokument, säger Alexanthra Gudopoulou. 

Skolan gör kontinuerliga besök på och uppföljningar med samarbetsföretagen. Inte bara yrkeslärarna – även rektorn, specialpedagogerna, kuratorerna och skolsköterskan. Handledarna handplockas till eleverna för bästa möjliga matchning. 

– Det är ett löpande arbete av alla funktioner, säger Gudopoulou.

Vänder trenden för hemmasittare 

Just lärlingsupplägget är en stor motivationsfaktor hos eleverna, men det finns alltid elever som på grund av psykisk ohälsa eller andra anledningar riskerar att bli hemmasittare. Här jobbar skolan hårt för att nå fram till dessa och stötta dem tillbaka till skolan. 

– Vi har haft cirka 20 % med frånvaro, men lyckats vända trenden för alla dessa. 

Lärarnas personliga engagemang i det arbetet stöttas upp av skolans system för elevhälsa. Varannan vecka har hela personalen elevgenomgångar där de bestämmer och följer upp skolans riktade insatser. Samtidigt är elevhälsoteamet en naturlig del av skolan; de möter eleverna i klassrummen och korridorerna och kan på så sätt fånga upp behoven. Skolan följer även ett årshjul där strategier och insatser markeras ut utifrån tidigare analyser.

I klassrummet arbetar lärarna med aktivt ledarskap, extraanpassningar på gruppnivå och ämnesintegrering. 

– Kombinationen av stöd på gruppnivå och tidiga analyser av varje elevs enskilda behov minimerar risken att tappa någon elev, förklarar Gudopoulou.

Att förmedla värdet av kunskapen är också en viktig del: 

– De centrala blir att skapa förståelse för att: “ju mer kunskap du har, desto tryggare kommer du bli i ditt yrke”. Alla yrken vi jobbar med är människoyrken, som innebär att vi behöver kunna kommunicera och ha kontakt med andra människor. Det är viktigt att stärka våra elever i det.

Det här är rektor Alexanthra 

Namn: Alexanthra Gudopoulou.
Ålder: 42 år.
Yrke: Rektor på Yrkesgymnasiet Skarpnäck.
Jobbat på Yrkesgymnasiet: Sedan 2016 på skolorna i Stockholm. Rektor i Skarpnäck sedan 2019.
Bästa med att jobba på Yrkesgymnasiet Skarpnäck? “Att få vara en del av elevernas och personalens liv och stötta dem mot framgång”.