Internationalisering som skapar möjligheter

Yrkesgymnasiet i Malmö bedriver sedan 2021 samarbeten med skolor utanför Sveriges gränser via utbytesprogrammet Erasmus+. Samarbetet har visat sig ha positiva effekter på elevernas inlärning och innebär en fin merit i elevernas cv. Rektorn Nadja Metovski tillskriver internationaliseringen en betydande roll i skolans framgångar.

På Yrkesgymnasiet har lärlingseleverna en examensgrad på närmare 97 procent och 9 av 10 elever erbjuds jobb inom en snar framtid efter examen. Statistiken placerar Yrkesgymnasiet i toppen av yrkesutbildningar i Sverige och visar att gymnasiet gör något rätt. En av de skolor som utmärker sig är Yrkesgymnasiet i Malmö. Rektor Nadja Metovski beskriver den internationalisering med elevens utveckling i centrum som skolan bedriver som en bidragande faktor till framgångarna.

– Internationalisering är ett av ThorenGruppens prioriterade utvecklingsmål och en viktig del i att öka elevernas anställningsbarhet. Erasmus+ innebär stora möjligheter för oss, säger Nadja.

Att Yrkesgymnasiet i Malmö för tre år sedan blev ackrediterade av Erasmus, innebär att eleverna får möjlighet att vidga sitt yrkesperspektiv genom att besöka skolor i andra länder. 

– Att se hur andra länder arbetar gynnar såväl elevernas yrkesmässiga utveckling som deras personliga tillväxt. De lär sig den internationella marknaden och förbereds på vuxenlivet efter studenten, säger lärare och Erasmuskoordinator Ville Peltomäki.

Arbetet med att upprätta fungerande samarbeten, och samtidigt säkerställa elevernas inlärning är en process präglad av minutiösa förberedelser.

– Vi söker efter partnerland som känns lämpliga sett till framtida arbetsmöjligheter. Vi vill att skolorna matchar Yrkesgymnasiets praktiska inriktning och samarbete med lokala företag. Utöver detta finns det ett omfattande regelverk från EU att ta hänsyn till, säger Nadja. 

För projektets framgång är det även centralt att utbilda personalen och anpassa utbildningen för internationalisering via Erasmus+. Därmed ges även lärarna chansen att inspireras och utveckla sin kompetens genom utbyten med partnerskolorna.

– Det är viktigt att lärarna själva har internationell arbetserfarenhet och förstår vikten för internationalisering för våra elever, säger Nadja.

Denna möjlighet till samarbeten över Europas gränser skapar en internationell atmosfär på skolan, vilket har positiva effekter på elevernas inlärning. 

– Ettorna inspireras redan från första året att praktisera utomlands vilket leder till högre studiemotivation, säger Ville.

I dag är hela Yrkesgymnasiet ackrediterat av Erasmus+. Utöver det befintliga samarbetet med Nederländerna har kontakter knutits i Belgien, Irland, Istanbul och Finland. Sedan 2022 har mer än 40 elever och 28 lärare gjort utlandspraktik och målet är att under de kommande åren låta 1 000 elever och 350 lärare korsa Sveriges gränser för att skaffa sig nya lärdomar.