Kämpade för att få vård – nu är det Christinas yrke

När Christina Pellou var 17 år tog hennes liv plötsligt en ny vändning. Hon hade känt sig dålig en tid och fick till slut diagnosen Hodgkins lymfom, en form av cancer. Då hade hon flera gånger tidigare försökt få hjälp av vården, något som bland annat Expressen och Lerums Tidning uppmärksammade. Nu har Christina gått ut Vård- och omsorgsprogrammet på Yrkesgymnasiet i Göteborg och kan börja hjälpa andra att få rätt sjukvård.

Christina Pellou tog först en helt annan väg på gymnasiet och började på frisörprogrammet. Men en vistelse på vårdcentralen förändrade allt. Då visade tester att hon hade cancer i form av Hodgkins lymfom. Innan diagnosen hade hon flera gånger försökt få hjälp av en annan vårdcentral men nekades, vilket i efterhand blev uppmärksammat av media.

Christina återhämtade sig och efter ett år påbörjade hon en helt ny bana: att studera vård och omsorg.

– Efter att själv ha fått vård vill jag kunna ge det till andra också. Nu kan jag sätta mig in i andras situation och vad de går igenom, berättar hon.

Valet föll på Yrkesgymnasiet som erbjöd mycket praktik, vilket passade Christina.

– Efter att ha varit sjuk och hjärntrött, så kändes det jättebra att kunna ha mycket praktik, förklarar hon.

Under studierna på Vård- och omsorgsprogrammet hann Christina med att vara på flera praktikplatser, däribland på anorexi- och bulimiavdelningen och på neurokirurgen.

På neurokirurgen var Christina bland annat med på en hjärntumörsoperation från början till slut. Hon fick presentera sig för patienten, vara med under narkosen och hjälpa till under operationen genom att räcka över instrument. I framtiden planerar hon nu att jobba med det.

– Mitt mål är att bli operationssköterska och få vara med under ingrepp och vara kirurgens andra hand. Det var jättecoolt, säger Christina om upplevelsen.

– Tanken är att jag ska börja sjuksköterskeutbildningen på universitet i januari. Jag har alltid varit en sådan som vet vad jag vill. Vill man nå ett mål, oavsett vad det är, så är det bara att kämpa. Det är det vad jag har gjort nu och jag har kommit så långt, avslutar hon.