Läraren berättar: “APL är en unik möjlighet” 

Starka kopplingar mellan skolundervisningen och arbetslivet är viktigt för att förbereda eleverna inför framtiden menar Torbjörn Nyman, lärare på Yrkesgymnasiet Skarpnäck. Han beskriver möjligheten till arbetsplatsförlagt lärande (APL) som unik och viktig. Vi har pratat med Torbjörn om vikten av branschspecifik kompetens.

Att hjälpa ungdomar upptäcka och förverkliga sin fulla potential var det som lockade yrkesläraren Torbjörn Nyman till läraryrket. På Yrkesgymnasiet finner han den unika möjligheten att kombinera teoretisk utbildning med praktiskt arbete. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) beskriver han som avgörande för att eleverna ska kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken.

– Genom att placera eleverna direkt i arbetsmiljön får de möjlighet att uppleva branschens verkliga utmaningar. Det ger dem en konkret förståelse för yrket och förutsättningar till framgångsrika karriärer.

APL-perioden innebär även en möjlighet för eleverna att skapa nätverk inom branschen och blir därmed ett värdefullt inslag i utbildningen.

– Det är en chans för eleverna att fördjupa sina kunskaper vilket innebär att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

För att förbereda eleverna är det viktigt att utbildningen följer de senaste trenderna och kraven inom respektive bransch, menar Torbjörn. Han betonar även vikten av att de får stöttning såväl inför, som under APL-perioden.

– Jag vill säkerställa en positiv och givande upplevelse för mina elever. Det är viktigt att de känner sig trygga och har någon att vända sig till. Då kan de maximera sin inlärning. 

Arbetet är värt mödan; att se en elev utvecklas beskriver Torbjörn som en av de mest tillfredsställande delarna av läraryrket.

 – Att se en elev utvecklas ger mig en enorm känsla av stolthet och glädje. Varje framsteg, oavsett hur små de är, påminner mig om varför jag är lärare.