Oskar växte genom lärlingskonceptet

Oskar Hennström går årskurs två på el-och energiprogrammet på Yrkesgymnasiet i Västerås.

– Han var omotiverad att gå i skolan innan gymnasiet, men har nu blivit vår ”varumärkesbärare” där han är mycket aktiv i skolans marknadsteam, har fina betyg och är duktig inom yrket med fina vitsord på APL, säger Frida Beijbom, rektor.

Vad hade du för förväntning på elprogrammet och har det blivit som du hoppades?

– Mina förväntningar var att jag skulle ha kul, men ha svårt att hänga med på elläran. Men elläraren Andreas förklarar så alla förstår och kan hänga med. Det går inte en dag utan att man skrattar och lär sig något nytt utan problem, säger Oskar.

Vad tyckte du om skolan innan gymnasiet?

– Jag tyckte det var väldigt tråkigt och hade ingen vilja över huvud taget att gå dit.

Tycker du att du genom lärlingsupplägget har lätt att nå kursmålen?

– Ja, det är lätt att förstå och lätt att nå.

Varför yrkesgymnasiet och lärling och inte skolförlagd utbildning?

– Jag valde Yrkesgymnasiet för att de fokuserar huvudsakligen på att man ska lära sig genom att göra saker och inte genom prov flera gånger i månaden, vilket passar mig perfekt.

Tycker du att det känns bättre att gå till plugget nu på gymnasiet än när du gick i högstadiet?

– Mycket bättre. Det syns också att jag har klasskompisar som brinner för el lika mycket som jag, och vi har ett bra upplägg på lektionerna så man inte blir stressad.

Yrkesgymnasiet Sveriges elever har en examensgrad på nästan 97 procent – vilket är bäst i Sverige när det gäller yrkesutbildningar. Och 9 av 10 får jobb inom kort efter examen.