Så blev alla godkända i matematik – om Yrkesgymnasiets arbete med ämnesintegrering

Genom att tillämpa ämnesintegrering på elevernas vardagsmiljöer ökade intresset och förståelsen för matematik på Yrkesgymnasiet i Västerås.
– Inte en enda av mina elever blev underkänd i årskurs tre, säger läraren Ann-Sofi Kidwell, matematiklärare på skolan.

Här utbildas eleverna i yrken inom vård & omsorg, bygg & anläggning, el & energi, fordon & transport och ytterligare några till. En utmaning för många av eleverna som kommer dit har varit kunskaperna i, och intresset för, matematik.

– Ofta är de inte speciellt taggade. Det har haft svårt för matematik i grundskolan och de har dåliga erfarenheter. Ibland orkar de inte ens anstränga sig, säger Ann-Sofi Kidwell.

Matematik med praktiska exempel
Ämnesintegrering är en del av den allmänna skolplanen och innebär att kunskap från två eller flera ämnen samverkar för att skapa en helhetssyn hos eleven. Men för att ytterligare öka engagemanget har Ann-Sofi Kidwell applicerat metoden i elevernas vardagsmiljö.

– Inom vård & omsorg är det viktigt med enhetsomvandling. Men istället för att bara räkna på en dos har jag låtit eleverna gå in på FASS och läsa och själva uppskatta rimligheten i svaret, säger hon.

Eleverna inom bygg & anläggning har fått följa med ut på ett torg, där de stegat upp en yta och sedan räknat ut hur många betongbilar med en lastkapacitet på fem kubikmeter som behövs för att fylla en viss area upp till fem centimeter.

– De får arbeta med tumstock och stega upp arean. De diskuterar med varandra och jag får en del olika svar. Sedan diskuterar vi vad som är rimligt, och om det rätta svaret är fem eller 75 betongbilar. Det är en jättenyttig övning för dem, säger hon.

Undervisning i små grupper

För de elever som under första året fått F i matematik, har man på skolan genomfört undervisning i mindre grupper och med individuellt stöd. Tillsammans med ämnesintegrering har alla elever fått godkänt i matematik till studenten.

– Det är väldigt stimulerande att se eleverna utvecklas och upptäcka nyttan och glädjen med matematik, avslutar Ann-Sofi Kidwell.