Samarbetsavtal mellan Yrkesgymnasiet och Motorcentralen

Ett samarbetsavtal mellan Yrkesgymnasiet i Umeå och Motorcentralen ger lärlingsplatser till eleverna.
Om det behövs nya krafter på bilverkstäderna? Minst sagt.
– Bilmekanikerna är attraktiva för alla bilföretag och man har verkligen förutsättningen att få ett bra jobb med en bra löneutveckling om man väljer yrket, säger Sören Jacobsson, servicechef på Motorcentralen i Umeå AB.

Sveriges bilverkstäder skriker efter folk. Enligt färsk statistik från skolverket har eleverna på gymnasieskolans fordons- och transportprogram också lättast att få jobb efter avslutad examen. Bland de elever som gick ut utbildningen 2015 hade 61,3 procent fått jobb ett år efter gymnasiet.

Yrkesgymnasiet i Umeå har ett samarbetsavtal med Motorcentralen vilket ger lärlingsplatser på företaget – något som är minst sagt välkommet.
– Det är stor brist på bilmekaniker och vi har generellt i branschen väldigt svårt att få tag på nya mekaniker. Vi har ett behov att ha ett samarbete med de flesta skolor men Yrkesgymnasiet är viktigt för oss, det är en lärlingslinje och det är ett sätt för oss att få tag på personal, säger Sören Jacobsson på Motorcentralen.

Bristen på bilmekaniker är lika stor både på personbils- som på lastbilssidan.
– Är du duktig och visar framfötterna så har du otroliga möjligheter, du har hela världen som arbetsfält. Det är ett sug på mekaniker överallt, säger Malin Mattsson, servicemarknadschef på Motorcentralen Scania.
Jobbet som bilmekaniker (eller fordonstekniker som det också kallas) skiljer sig dock lite åt, beroende på om man riktar in sig på personbilar eller lastbilar.

– Du behöver inte nödvändigtvis gilla lastbilar så jättemycket men du behöver gilla att arbeta med kroppen för det är ett ganska tungt jobb, säger Malin Mattsson om lastbilsmekanikerna.

Sören Jacobsson om personbilsmekanikerna:
– De bilmekaniker vi anställer i dag är mer tekniker. Man jobbar mycket med data och kunskapsinformation och mindre med skruvning och oljedropp, samtidigt måste du vara intresserad av bilar och mycket av arbetet handlar om service av bilar, säger han.

FAKTA
Program med högst andel ungdomar som var etablerade på arbetsmarknaden ett år efter gymnasieexamen, i procent:

Fordon- och transport 61
Bygg- och anläggning 60
VVS- och fastighet 59
Vård- och omsorg 53
Industritekniska 49
Källa: Skolverket