Sprider glädje genom idrott: “då kommer motivationen”

Möt idrottsläraren som når långt med ett stort engagemang och två tydliga metoder. Han delar med sig av hur han motiverar eleverna och vad de kan förvänta sig av lärarna.  

Ville Peltomäki på Yrkesgymnasiet Malmö blev idrottslärare för att han ville sprida glädje genom sport och vägleda elever till friskare liv.  

– Jag har alltid älskat idrott. Det är självklart viktigt för hälsan, men framför allt för alla kompisar det ger, säger han.  

För att motivera eleverna använder han främst två metoder.  Den ena går ut på att prata om det stora sammanhanget; att hjälpa dem se exakt hur det de gör på lektionerna spiller över till deras framtida liv.  

– Det gäller att lyfta fram relevansen i allt vi gör, förklarar han.

Den andra går ut på att vara inkluderande. Att dels välja aktiviteter där alla kan vara med, dels erbjuda nya upplevelser. Det kan röra sig om lite mindre vanliga rörelseformer som exempelvis zumbafitness, cyclingbeat, frisbeegolf, crossfit eller beachvolleyboll.

– Motivationen kommer då naturligt hos eleverna, säger han.  

Att Ville brinner för att engagera eleverna märks tydligt. 

Men engagemang och omsorg är även något han tillskriver skolan i stort:

– Vi tror på våra elevers potential och gör allt vi kan för att hjälpa dem. Lärarlaget jobbar bra tillsammans med att skapa en positiv gemenskap. Därför kan elever som kommer hit förvänta sig att bli positivt bemötta och sedda.  

Men hur ser då andra sidan av myntet ut? Vad förväntar sig lärarna av eleverna? Peltomäki sammanfattar det så här:

– Att de försöker delta med positiv inställning, gör sitt bästa i uppgifterna samt visar respekt för sig själv och andra.