Utbildning som berör: Bygger för hemlösa

När Yrkesgymnasiet i Gävle deltog i ett välgörenhetsprogram gjorde de det på eget vis. De vävde in samhällsengagemang i utbildningen genom att bygga en stuga åt hemlösa. 

På Yrkesgymnasiet i Gävle kombineras lärande och samhällsengagemang på ett unikt sätt. Skolan deltog nyligen i Raoul Wallenberg Academys kubprogram, där elever runtom i Sverige lär sig om mänskliga rättigheter genom att reflektera och arbeta praktiskt med att dekorera en utställningskub. Istället för att följa det vanliga mönstret byggde skolans elever en övernattningsstuga åt hemlösa i samarbete med människorättsorganisationen RIA – Hela människan. 

– Vi ville genomföra projektet med praktiska inslag då vi står för mindre snack, mer verkstad, säger rektor Linda Swedén. 

Programmet utgår ifrån EU:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna och i Gävle var tanken att kuben skulle dekoreras utifrån artikel 25 som berör rätten till tillräcklig levnadsstandard. Men kuben i fråga levde inte riktigt upp till skolans förväntningar:

– Kuben var ingen container som vi trott, utan den kom i ett litet ihopfällbart paket. Så vår ursprungliga tanke var inte längre genomförbar. Men skam den som ger sig – vi tänkte helt enkelt utanför kuben, säger Linda.

Lärarna och eleverna såg en möjlighet och kontaktade RIA som har ett härbärge i närområdet. De uttryckte ett behov av en övernattningsstuga och därmed tog arbetet fart. En av skolans redskapsbodar byggdes om till en så kallad utslussningsenhet utrustad med el, vatten och basala faciliteter. Materialet och inredningen är till största del sponsrat av samarbetspartner i form av APL-platser. 

Praktiskt arbete med koppling till kursmålen

I arbetet med övernattningsstugan har elever från olika utbildningar arbetat ämnesövergripande med koppling till kursmålen. På mattelektionen gör eleverna ritningar och beräknar materialåtgång, på yrkeslektionerna arbetar de praktiskt utifrån ritningarna och på svensklektionerna presenterar de sin produkt. På så vis får eleverna applicera sin kunskap i en verklig kontext, vilket stärker deras inlärning.

– Genom att arbeta ämnesövergripande i ett sådant här projekt får eleverna med sig mycket mer än om de bara arbetar med separata ämnen, säger läraren Therese Laurila.

Även den ursprungliga kuben fyller ett syfte. Belägen i skolans uppehållsrum fungerar den som en monter där arbetet med övernattningsstugan dokumenteras. För eleverna har arbetet de båda kuberna inneburit en extra motivationsfaktor.

– Det är häftigt att se hur engagemang smittar av sig och hur ett projekt kan få vingar om det görs på ett bra sätt, säger Therese.

Programmet avslutades med en digital utställning där samtliga medverkande skolor får ta del av varandras arbete. Stugan kommer därefter transporteras till RIA:s mark där organisationen står för underhållet. Det är även RIA som bestämmer vem som bor i stugan och hur länge.

– Att programmet mynnar ut i en slutprodukt som faktiskt kommer betyda mycket för någon i en utsatt situation ser vi som ett stort mervärde i skolarbetet, säger Therese.