Utmanar traditionell idrottsundervisning – får positiva resultat

På Yrkesgymnasiet i Linköping tillåts eleverna utforska idrottsvärlden från nya perspektiv. I en satsning på idrott och hälsa som syftar till att öka elevernas motivation till fysisk aktivitet, letar eleverna sig utanför idrottshallarnas väggar och testar på sportaktiviteter i olika format. 

Det går att se en minskning i utövandet av fysisk aktivitet bland unga i dag, något som skolan har ett ansvar i att försöka förändra. Utifrån detta diskuterade läraren Petter Sandgrim, tillsammans med rektor Angelica Högberg, hur de kan skapa en mer engagerande undervisning för eleverna. 

–  Forskning visar att undervisningen ska kännas utmanande och meningsfull för att främja ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, säger Petter. 

Med betygskriterierna som utgångspunkt, får eleverna möjlighet att testa olika aktivitetsformer likt squash och utförsåkning. De får även testa att bada isvak när de ska lära sig om livräddning och se live-idrott på professionell nivå för att ta del av idrottskultur. Satsningen har visat sig bidra med positiva effekter på resultaten: 

– Utifrån en förhandsbedömning har närvaron ökat och antalet underkända betyg minskat, säger Petter.   

Responsen från eleverna har varit positiv och de berättar att de numera känner sig mer inspirerade.

– De som tidigare framhävt ett motstånd till idrott har nu en positiv inställning. Att se eleverna bli stolta över sig själva när de bemästrar utmanande moment är glädjande.

Projektet utmanar det traditionella lärandet inom idrottsundervisningen och kräver tid för planering för att fungera. Detta innebär att även Petter fått möjlighet att utmana sig själv i sin profession. 

–  Jag försätts i undervisningssituationer som jag inte känner mig helt bekväm i, vilket gör undervisningen utmanande och inspirerande. Det kräver en chef som tror på och stöttar arbetet.

De positiva effekterna som kommer med satsningen väger upp för det hårda arbetet enligt Petter. Den innebär nämligen fördelar för eleverna som sträcker sig utanför skolan och själva idrottsämnet. 

– Det har varit viktigt för mig att låta eleverna testa på aktiviteter de vanligen inte kommer i kontakt med och som sträcker sig över kulturella och socioekonomiska gränser.