Yrkesgymnasiet Umeå utan anmärkning i Skolinspektionens riktade tillsyn

​Yrkesgymnasiet Umeå hade inga anmärkningar i Skolinspektionens riktade tillsyn inom bedömning- och betygsättning, med fokus på betygskatalogens utformning.
– Det är oerhört glädjande och ett viktigt besked för att skola levererar de krav som ställs och det är i grund och botten frukten av vi har ett starkt och bra kollektiv där personalen dagligen arbetar intensivt för att utbilda våra elever att nå sina yrkesmål, säger rektorn Stefan Karlsson.

Skolinspektionens övergripande tillsyn av ThorenGruppens gymnasieskolor, såväl regelbunden tillsyn som regelbunden kvalitetsgranskning, spetsas också med riktade insatser där specifika områden granskas.

Yrkesgymnasiet Umeå uppvisade inga brister och vid den riktade tillsynen framkom inget annat än att skolenheten uppfyller inspektionens krav inom det område som granskats. Sedan tidigare har även Thoren Business School Umeå, Yrkesgymnasiet Gävle och Yrkesgymnasiet Malmö levererat prickfritt vid SI:s riktade besök, vilket är ett kvitto på att skolorna har god kvalitetskontroll.

Stefan Karlsson, med sina 124 elever, är inte direkt förvånad över resultatet.
– Vår skola är på frammarsch. Till hösten startar vi dessutom våra nya program; Barn- och fritid och Hotell- och turism och det är ett bra kvitto att vår skola håller högsta kvalitet, säger Karlsson.