Skolan som tidigt fångar upp elever i behov av stöd

På Thoren Framtid i Ljungby får i princip alla elever gymnasiebehörighet. Det visar en undersökning från Friskolornas Riksförbund.

– Skolan har en fin tradition av att tidigt fånga upp elever som är i behov av stöd, säger Robin Brevestedt, rektor.

På många av Thoren Framtids grundskolor får nästan hundra procent av eleverna gymnasiebehörighet – en viktig nyckel till vuxenlivet. Den här artikeln är en del i en artikelserie om skolornas framgångar och arbetet bakom.

Thoren Framtid i Ljungby är en skola från förskoleklass till nian med tillhörande fritidshem. Skolan har i dagsläget 192 elever och i princip alla får gymnasiebehörighet när det går ut nian.

– Arbetslagen samarbetar mycket kring eleverna och är bra på att hitta lösningar för att eleverna ska komma framåt och lära sig på sitt sätt, Robin Brevestedt.

Varje år sammanställer Friskolornas Riksförbund hur många elever som får gymnasiebehörighet på Sveriges alla grundskolor, både kommunala skolor och friskolor. I den senaste undersökningen låg åtta av Thoren Framtids tolv grundskolor i toppskiktet med nära 100 procent behöriga elever till gymnasiet. Thoren Framtid har de senaste två läsåren haft stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete och elevernas förutsättningar att nå goda resultat. Exempel på framgångsfaktorer är bland annat satsningar på elevhälsan, kollegialt lärande och samarbete mellan skolor och rektorer.

Hur har ni jobbat för att nå en sådan hög gymnasiebehörighet hos era elever?

– Lärarna uppdaterar kontinuerligt ämnesmatriserna för att elever och vårdnadshavare ska vara informerade om kunskapsutvecklingen. Vi har också ett coachande arbetssätt på lektionerna, speciellt i praktiska ämnen, säger Robin Brevestedt och tillägger:

– Vi är en liten skola, vilket gör att personalen har lätt för att bygga relationer med eleverna.

Thoren Framtid i Ljungby har förstärkt elevhälsoteamet sedan läsårsstarten och har även förstärkt den specialpedagogiska kompetensen på skolan.

– Speciallärare kommer under våren att jobba nära elever i behov av stöd, säger Robin Brevestedt.

I undervisningen jobbar skolan med den pedagogiska diamanten, vilket bland annat innebär ämnesövergripande undervisning, lektionsupplägg som kopplas till verkligheten, till exempel i natur och närmiljö, men också att en aktiv studie- och yrkesvägledare handleder lärarna i arbetet för att undervisningen ska vara mer värdeskapande.

– Och så har vi en fin tradition av att fånga upp elever som är i behov av stöd i ett tidigt skede. Det är en viktig aspekt och en trygghet för både elever och vårdnadshavare, säger Robin Brevestedt.